رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت بیستم رادیو مدیرفا

استارت آپ يا سازمان؟؟
ساخت كدام !؟
حمايت از كدام؟!
مزيت ها و معايب