شاخص کلیدی عملکرد

یکی از ابزارهای هوشمندسازی کسب و کار یا همان هوش تجاری BI که به مدیر و صاحب کسب و کار کمک میکند تا وضعیت فرایند های مختلف سازمان را بررسی و نقاط ضعف و قدرت را شناسایی نماید ، شاخص کلیدی عملکرد یا همان KPI است.

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) که مخفف key performance indicator می باشد یک مقدار قابل اندازه گیری است که نشان می دهد به چه اندازه یک شرکت در دستیابی به اهداف کلیدی کسب و کارخود مؤثر است. سازمان ها از KPI ها در چندین سطح استفاده می کنند تا موفقیت خود را در رسیدن به اهداف ارزیابی کنند. KPI های سطح بالا ممکن است روی عملکرد کلی مشاغل متمرکز باشند ، در حالی که KPI های سطح پایین ممکن است بر روی فرآیندهای بخش هایی مانند فروش ، بازاریابی ، منابع انسانی ،  نگهداری و تعمیرات پشتیبانی و سایر موارد تمرکز کنند.

برای تدوین KPI ،  باید از اصول اولیه شروع کنید و بدانید که اهداف سازمانی شما چیست ، چگونه برای دستیابی به آنها برنامه ریزی می کنید و چه کسی می تواند بر اساس این اطلاعات عمل کند. 

در هر سازمان متناسب با نوع فعالیت سازمان و نحوه عملکرد فرایند های آن ، شاخص ها می توانند رفتار های متفاوتی را از خود بروز دهند ، چنین رفتاری از روند این شاخص ها در سازمان متاثر از نحوه عملکرد فرایند ها خواهد بود. شناسایی این رفتار در شاخص ها می تواند به ما در پیش بینی وضعیت سیستم ، بودجه ریزی مناسب و زمانبندی دقیق تر بالاخص تحت شرایط عدم قطعیت کمک نماید.