انقلاب صنعتی چهارم

دهه اخیر پیشرفت هایی بسیار سریع و گسترده ای را در عرصه صنعت به خود دیده است. ارتباطات ، جابجایی ها ، تحلیل ها ، داده ها دگرگون شده و بذر انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0) که در نمایشگاه هانوفر آلمان سال 2011 معرفی شد ، در این دهه روییده است.

Industry 4.0 عملیات ها را دیجیتالی نموده و منجر به تحول اثربخشی صنعت ،  زنجیره تامین ، نوآوری و در برخی موارد پیدایش مدل های جدید کسب و کار گردیده است.

این تحولات بایستی در صدر الویت های رهبران و مدیران کیفیت در کسب و کار ها باشد چرا که بهبود کیفیت و نظارت در صدر موارد استفاده از Industry 4.0 در کسب و کار و صنعت می باشد.

مهندسی کیفیت و علوم داده

از آنجا که مهندسین کیفیت بر اساس شواهد و داده ها فرایند را تحلیل می نمایند و بر اساس داده ها تصمیم جهت بهبود کیفیت محصول تصمیم می گیرند ، امروزه علوم داده جای خود را در این حوزه وسیع و پر کاربرد بالاخص بین مهندسین صنایع و فعالین حوزه کنترل کیفیت پیدا کرده است. همانطور که می دانید بنیان و اساس علم کنترل کیفیت ، آمار مهندسی است و در نتیجه داده ها در این فرایند حرف اول را می زنند ، از سویی با پیدایش انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0) تصمیم سازی ها و تصمیم گیری به سمت خودکار شدن پیش می روند و این جا محل تلاقی مفاهیمی همچون هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین و اینترنت اشیا با کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت است.

چگونگی ایجاد بستر های QUALITY 4.0 در سازمان ها