رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت سی و پنجم رادیو مدیرفا

گپ و گفت مدیریتی با جناب آقای مهندس نوید آذر مدیر و موسس محترم شتاب دهنده سار

ریبرندینگ