دفتر تضمین کیفیت

راه اندازی دفتر مدیریت کیفیت ، تضمین کیفیت

با عنایت به اهمیت موضوع کیفیت در سازمان های مختلف و همچنین لزوم وجود فرآیندی سیستمی با هدف مدیریت کیفیت در سازمان ، ما در گروه مشاوران مدیریت نور ( مدیرفا ) بر آنیم تا با توجه به نیاز مشاهده شده صنایع مختلف کشور به یک دفتر جامع مدیریت کیفیت در سازمان ،  واحد سازمانی مدیریت کیفیت ( تضمین کیفیت ) را همراه با شرح فرایندها ، وظایف و مسئولیت ها در سازمان راه اندازی نماییم. این بدین معنی است که با توجه به نیاز و پیچیدگی سازمان تعداد نفر مورد نیاز فرآیند مدیریت کیفیت تخمین زده شده و با همکاری با کارفرمای محترم استخدام میگردد. پس از آن مشاورین ما اقدام به مربی گری و آموزش تخصصی اعضای دفتر تضمین کیفیت نموده تا آنان را جهت انجام وظایف و مسئولیت های مرتبط ، آگاه و توانمند نمایند.

بدیهی است که کیفیت در سازمان قله ای ندارد و همچنین تعمیق مباحث کیفیت در سازمان  کاملا متناسب با میزان بلوغ سازمانی در حوزه کیفیت خواهد بود و میزان اثربخشی مدیریت کیفیت با مدت زمان اجرای فرآیندهای مرتبط با کیفیت  در لایه های مختلف سازمان رابطه مستفیم دارد  به همین دلیل است که در نظر داریم با راه اندازی ” دفتر مدیریت کیفیت ” در سازمان از طرفی با بهره گیری از حضور پرسنل آموزش دیده مستقر در سازمان عمق مباحث کیفی در سایر پرسنل و فرآیندهای سازمان را افزایش داده و همچنین راه را برای انجام پروژه های بهبود بیشتری با هدف بهبود کیفیت در سازمان هموار نماییم.

برخی از وظایف و مسئولیت های ” دفتر تضمین کیفیت “

 • عارضه یابی و تحلیل مداوم سازمان در راستای کشف فرصت های بهبود
 • پیگیری استاندارد های و سیستم های مدیریتی سازمان و نظارت بر گواهینامه ها
 • مستند سازی و کنترل مستندات سازمانی
 • تهیه ، بازنگری و کنترل کلیه روش های اجرایی ، دستورالعمل ها و فرم های همه فرآیند های سازمانی
 • نهادینه سازی رویکرد فرآیند گرا در سازمان
 • ترویج رویکرد مدیریت ذینفعان و نظارت بر برآورده شدن نیازها و انتظارات ذینفعان داخلی و خارجی
 • ترویج تفکر مبتنی بر ریسک و پیگیری مدیریت ریسک ها و فرصت های سازمانی
 • ایجاد شاخص ها و داشبوردهای گزارش دهی فرآیندهای مختلف سازمان
 • مدیریت اجرا و پیگیری اقدام اصلاحی در فرآیندهای سازمان
 • گزارش گیری و پیگیری حصول استراتژی ها و اهداف سازمانی
 • انجام و پیگیری ممیزی های داخلی سازمان
 • همراهی ، مدیریت اجرا و پاسخگویی در ممیزی های شخص دوم و شخص سوم در سازمان
 • مدیریت اجرا و برگزاری جلسه های کمیته فنی و جلسه های بازنگری مدیریت در سازمان

مزایای راه اندازی دفتر ” مدیریت کیفیت ( تضمین کیفیت )” در سازمان

 • محوریت فرآیندهای مدیریت کیفیت

در سازمان همواره نیازمند آن هستیم که مسئول مرتبط مستقیم هر فرآیند مشخص باشد. این موضوع را با فرد گرایی اشتباه نمیگیریم و برآنیم که با توسعه رویکرد فرآیند گرا در سازمان ، سیستمی جامع متشکل از همه پرسنل سازمان داشته باشیم لیکن همواره در رویکرد فرآیند گرا جهت پاسخگویی ارتباطات و اثربخشی فرایند ، یک دفتر به عنوان مالک یا مدیر فرایند مشخص میگردد تا در صورت نیاز به ارجاع به فرایند ، نقطه پرگار مشخص باشد.

 • افزایش رضایتمندی مشتریان، کارفرمایان و سایر ذینفعان

هدف اصلی فرآیند مدیریت کیفیت افزایش رضایتمندی مشتریان است. تا جایی که میتوان همین شاخص را برای اندازه گیری فرآیند مدیریت کیفیت کافی دانست. اگر در سازمانی میانگین رضایتمندی مشتریان درحال افزایش است میتوان گفت فرآیند مدیریت کیفیت به صورت اثربخش در حال اجراست و در غیر اینصورت باید نگران اثربخشی این فرآیند بود.

 • موتور محرک هوش تجاری BI

اگر قصد بهبود چیزی را دارید باید آن را اندازه گیری کنید. تا زمانی که اندازه گیری فرایند ها به شکل سیستمی اجرا نشود ، برنامه های بهبود و جایگاه عملکردی سازمان حدسی و گمانی خواهد بود. وجود یک نظام هوش تجاری BI و پاسخگویی صاحبین فرایندهای مختلف سازمان به داشبوردهای مدیریتی یک موتور محرک برای سازمان خواهد بود و میزان تمرکز مدیر ارشد سازمان به این فرآیند مهم سوخت این موتور محرک سازمانی می باشد.

 • مخزن قابل اعتماد مدارک سازمانی

وجود مدارک و روش های اجرایی و دستورالعمل ها در سازمان را از دو منظر باید بررسی کرد. اول آنکه در زمان استخدام فرد جدید و یا جابجایی پرسنل ، یکی از دغدغه های مهم سازمانی آموزش نفر در مسئولیت جدید است که علاوه بر زمان و هزینه فراوان در برخی موارد اشتباه و شکست های فراوان فرآیندی به بار می آورد که با وجود روش اجرایی و دستورالعمل به روز هر فرآیند این ریسک به طرز قابل قبولی کاهش پیدا میکند .

از طرف دیگر زمانی که در سازمان قصد بررسی عملکرد فرآیندها و یا پرسنل را داشته باشیم نیازمند یک استاندارد هستیم تا بتوانیم مقدار انحراف از استاندارد را اندازه گیری نماییم . دستورالعمل ها و روش های اجرایی به روز همان استانداردهایی هستند که نیازمند آن هستیم.

فعالیت های مدیرفا در ” راه اندازی دفتر مدیریت کیفیت “

مدیرفا با تجربه از سال 1387 در صنایع مختلف خرد و متوسط و بزرگ در کشور و جمع آوری متد های روز دنیا و همچنین تجارب موفق و ناموفق داخلی و بین المللی در مسیر راه اندازی این دفتر مهم در سازمان در کنار شما و خواهد بود و از قبل استخدام نفر ( ها ) تا هر زمان که نیاز آن از طرف شما اعلام گردد به مشاوره ، آموزش ، مربی گری و کوچینگ می پردازد و برای آن پایانی در نظر ندارد. مشاورین زبده و با تجربه ما در کنار پرسنل دفتر مدیریت کیفیت سازمان شما قرار خواهد داشت و کلیه خوراک اطلاعاتی و آموزش های مهارتی اعم از مهارت های سخت و نرم را به همراه کوچینگ و مربی گری در پیش خواهند گرفت تا در گام اول سازمان از یک دفتر خبره متمرکز بر مدیریت کیفیت  بهره گیرد و به صورت موازی استاندارد ها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت اثربخش به پیش رود.این فعالیت مبتنی بر چرخه یادگار از پدر علم کیفیت ادوارد دمینگ خواهد بود و به صورت PDCA پیگیری خواهد شد. طرح ریزی فرآیند های تضمین کیفیت صورت گرفته و به همراه آموزش های مقتضی به پرسنل دفتر و همچنین پرسنل سازمان ارائه خواهد شد سپس با تکیه بر توانایی های پرسنل دفتر مدیریت کیفیت این فرآیند ها در سطح سازمان جاری سازی گردیده و در فاز سوم میزان کارایی و اثربخشی آن ها اندازه گیری میشود و در فاز چهارم بر اساس گزارش های فاز قبلی برنامه های بهبود برای دور بعدی این چرخه برنامه ریزی ، تحلیل و امکان سنجی میگردد. مدت زمان لازم برای هر چرخه یک سال خواهد بود و تعداد انجام چرخه ها بر اساس نیاز و تشخیص سازمان میتواند تا بی نهایت ادامه داشته باشد. در هر نوبت چرخه اهدافی متناسب با نیازها سازمان تعریف و درپایان چرخه حصول آن اهداف منجر به بهبود فرهنگ کیفیت در سازمان و افزایش رضایتمندی مشتری و ذینفعان خواهد شد و با توجه به نیازهای جدید سازمان و گسترش علم کیفیت در دنیا برای سال بعد و چرخه بعد اهداف جدید قابل تعریف میباشد.

اگر تا بحال واحد تضمین کیفیت را در سازمان خود مستقر ننموده اید یا فرایند مناسبی جهت تضمین کیفیت محصولات و خدمات سازمان تعریف نگردیده ما همراه شما هستیم.