رادیو مدیرفا

قسمت بیست و هفتم رادیو مدیرفا

گپ و گفتی مدیریتی با دکتر محمد احمد زاده – مدرس و مشاور مدیریت کسب و کار