رادیو مدیرفا

قسمت بیست و ششم رادیو مدیرفا

گپ و گفتی مدیریتی با مهندس الهی – مدیر عامل محترم آوای تحریر