چابکی کسب و کار

چابکی

آیا برای افزایش چابکی کسب و کار، هدف گذاری نموده اید؟

مقدمه

چابکی کسب و کار، این روزها به واژه ی برجسته ای تبدیل شده است که تقریبا در همه جا از جمله کنفرانس ها، کتاب ها و در عنوان گواهینامه های جدید ظاهر می شود. برای کارکنانی که در یک سازمان فناوری اطلاعات مشغول اند و از تیم های اسکرام (Scrum) فاصله بیشتری دارند، چابک بودن کسب و کار معمولاً به معنای اجرای یک فرآیند چابک در یک تیم در واحد تجاری آنها است؛به عنوان مثال منابع انسانی، امور مالی، لجستیک، بازاریابی و غیره.

تیم اسکرام

اسکرام چارچوبی برای چابکی است که برای بهینه سازی پیش بینی و کنترل ریسک به کار میرود. چابکی شامل اصول و ارزش هایی است که تیم اسکرام مسئول پیاده سازی آنها می باشد.

اگرچه چابکی فرآیندهای یک بخش می تواند ایده ای خوب و با ارزش باشد؛ اما چابکی در کسب و کار، عملی فراتر از این و بسیار پیچیده تر است. چابکی در کسب وکار بدان معناست که کل یک سازمان، به طور کامل برای واکنش در برابر تغییرات بازار، براورده کردن نیازهای مشتری یا سایر عوامل مؤثر بر کسب و کار، مجهز است.

داشتن تیم های مستقل چابک برای پاسخگویی به این خواسته ها بسیار خوب است، اما چابکی سیستم یا چابکی کسب و کار، در اکوسیستم بزرگتر و با وابستگی متقابل تیم های چابک معنا پیدا میکند. این بدان معناست که ارزش ها و اصول، زنده اند و در کل سازمان در جریان اند. همچنین باید ارزش های تیم های اسکرام (Scrum) از سطح تیمی به سطح سازمانی ارتقا یابد.

هنگامی که من از ده سال پیش تحولات چابک را شروع کردم ، متوجه این شدم که عملیات چابک سازی تنها به یک سازمان فناوری اطلاعات یا عملیات آن محدود می شود. این موضوع در سالهای اخیر تغییر اساسی کرده است و این روزها حتی تبلیغات معمولی تلویزیونی درمورد یک محصول نیز از کلمه چابک استفاده می کنند.

تحول چابک کاتا


اگر به فکر شروع تحول چابک هستید یا در حال انجام تحول اساسی هستید، محدوده چابکی را در سازمان خود بررسی کنید. جالب اینجاست که تحول یک دپارتمان مستقل یا محدود کردن چابکی به یک گروه خاص تقریباً غیرممکن است ، زیرا بخش ها وابستگی های متقابل دارند و همه گیری تحول به سرعت شروع می شود. ما هر بار که تحول چابک کاتا را به کار می بریم، متوجه این روند می شویم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *