مدل APQC

تاریخچه و کلیات مدل APQC

مدل APQC به سازمان ها کمک می نماید تا کاربصورت دقیق تر، سریع تر و با اطمینان بیشتری به ثمر برسد. مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا مقام اول جهان در معیار سنجش، بهترین شیوه ها، فرایند و بهبود عملکرد و مدیریت دانش است.

ساختار منحصر به فرد مدل APQC به عنوان یک مدل غیر انتفاعی مبتنی بر عضو، باعث می شود که در بین رقبا متفاوت باشد.شرکای APQC با بیش 500 سازمان عضوجهانی در تمام صنعت ها می باشد. APQC با بیش از 40 سال تجربه، رهبر جهان در سازمان های تبدیل شده است.

مهارت های اصلی مدل APQC :

معیار سنجش :

Benchmarking فرآیند مقایسه و اندازه گیری سازمان شما در برابر دیگرسازمان ها در هر نقطه از جهان می باشد تا بتوانید بینش ها، اقدامات و عملکردها را به گونه ای بررسی کنید که بتواند به سرعت به عملکرد کلاس جهانی کمک نماید.

مدل APQC به عنوان رهبر جهان در معیارهای سنجش، متوجه شده است که سازمانها به دلایل زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند:

بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها

تسریع و مدیریت تغییرات

دستیابی به پیشرفت و نوآوری،

تعیین اهداف عملکرد

مدیریت دانش :

مدل APQC (مدیریت دانشKM) را به عنوان مجموعه ای از رویکردهای سیستماتیک برای کمک به اطلاعات و جریان دانش بین افراد مناسب در زمان مناسب (در فرمت مناسب در هزینه مناسب) تعریف می نماید تا بتوانند به طور موثر برای برای سازمان ایجاد ارزش نمایند

بهبود فرآیند و اندازه گیری:

سازمان های برتر در سطح یکنواخت به دنبال راه هایی برای بهبود چابکی کسب و کار خود و عملکرد عملیاتی برای حفظ رقابت می باشند

برنامه مدیریت فرایند و عملکرد مدل APQC می تواند شما را با ابزار، تکنیک ها و استراتژی ها به شما در دستیابی به اهداف عملکرد شما کمک کند. تحقیقات ما در مورد بهترین عملکرد، عوامل موفقیت را به طور موثر مدیریت فرآیندهای کسب و کار، از جمله بیان انگیزه تغییر و ارائه شیوه های مورد نیاز برای انتقال به تمرکز مبتنی بر فرآیند، کشف کرده است. شما می توانید اکتشاف پایگاه مدل APQC را برای به دست آوردن بهترین شیوه های تمرینی در این زمینه بیابید یا مشاوران حرفه ای بی نظیر ما را برای یک راه حل سفارشی و مشارکتی استخدام کنید

چارچوب فرایند :

فرآیند طبقه بندی فرایندهای (PCF)  Process Classification Framework لیستی از فرایندهایی است که APQCتهیه نموده که در سازمان ها برای تعریف فرایندهای کاری به طور جامع و بدون انسداد استفاده می کنند. فراتر از این که تنها یک لیست باشد، PCF به عنوان یک ابزار برای پشتیبانی از معیار سنجی، مدیریت محتوا و انجام سایر فعالیت های مهم مدیریت فرایند عمل می کند.

مدل APQC

 چرا سازمانها از PCF استفاده می نمایند :

مراحل بهبود فرایند ها را شناسایی و اولویت بندی می نماید

تعاریف و ارتباط مسئولیت ها در فرآیندهای کسب و کاررا شناسایی و بهبود می بخشد

معیارهای داخلی را با سایر سازمانها مورد ارزیابی قرار می دهد

موجب راه اندازی و به روز رسانی فناوری اطلاعات برای فرآیندهای مشابه در سراسر سازمان می گردد

ایجاد ساختاری مناسب برای اندازه گیری عملکرد فرایندها

درک وابستگی ها و ارتباط بین فرآیندها مشخص می نماید

محتوا و دانش سازمانی را تقویت می نماید

شایان ذکر است طبق چارچوب مدل فرایند APQC ، هر سازمان برای انجام مأموریت‌ها و وظایف خود دارای دو دسته فرایند می باشد که آن را در به ثمر رساندن فعالیت‌های مرتبط با ماموریت اصلی کسب و کار یاری می نماید، که عبارتند از فرایندهای اصلی و پشتیبانی. این مدل معمولاً فرایندهای عملیاتی و مدیریتی سازمان را در ۱۳ دسته اصلی در سطح سازمان طبقه‌بندی می‌نماید. این مدل دارای 6 فرایند اصلی و ۷ فرایند پشتیبانی می باشد. این تعریف از فرایند در سطح اول مدل به‌معنای همان طبقه‌های فرایندی می باشد. منطق مدل PCF برای تقسیم‌بندی فرایندها در سطح یک،منطقی کاملا وظیفه‌گرا می باشد: هر چند این مدل یک کلیت یک‌پارچه دارد، در عین حال هر بخش از آن هم به شکلی طراحی شده که می‌توانید به صورت جداگانه از آن استفاده نمایید.

مدل APQC   منبعی است که در طول مسیر فرآیند محوری می توان از آن به عنوان مرجعی کامل استفاده نمود. چارچوب مدل APQC  در مراحل مختلفی از چرخه مدیریت فرایند شامل: معماری فرآیندها، شناسایی و مدلسازی فرایندها، تحلیل و پایش کاربرد دارد. از این چارچوب در برخی از ERP های معتبر به عنوان الگو برتر نیز استفاده می نمایند.

13 دسته اصلی طبقه بندی فرآیند مدل APQC

1.1 تعیین نیازهای مشتری و خواسته ها

1.1.1 انجام ارزیابی کیفی

1.1.1.1 انجام مصاحبه های مشتری

1.1.1.2 انجام گروه های تمرکز

1.1.2 ارزیابی کمی انجام دهید

1.1.2.1 توسعه و پیاده سازی نظرسنجی

1.1.3 پیش بینی رفتار خرید مشتری

1.2 رضایت مشتری را اندازه گیری کنید

1.2.1 نظارت بر رضایت از محصولات و خدمات

1.2.2 نظارت بر رضایت از شکایت شکایت

1.2.3 نظارت بر رضایت از ارتباطات

1.3 نظارت بر تغییرات در انتظارات بازار یا مشتری

1.3.1 تعیین ضعف های ارائه محصولات / خدمات

1.3.2 شناسایی نوآوری های جدید که نیازهای مشتری را برآورده می کنند

1.3.3 تعیین واکنش مشتری به پیشنهادات رقابتی

2.1 نظارت بر محیط خارجی

2.1.1 تجزیه و تحلیل و درک رقابت

2.1.2 شناسایی روند اقتصادی

2.1.3 شناسایی مسائل سیاسی و نظارتی

2.1.4 ارزیابی نوآوری های فناوری جدید

2.1.5 شناسایی جمعیت شناسی

2.1.6 شناسایی تغییرات اجتماعی و فرهنگی

2.1.7 درک نگرانی های زیست محیطی

2.2 تعریف مفهوم کسب و کار و استراتژی سازمانی

2.2.1 انتخاب بازارهای مربوطه

2.2.2 توسعه چشم انداز دراز مدت

2.2.3 استراتژی واحد کسب و کار را تهیه کنید

2.2.4 ایجاد بیانیه ماموریت کلی

2.3 ساختار سازمانی و روابط بین واحدهای سازمانی را طراحی کنید

2.4 توسعه و تنظیم اهداف سازمانی

3.1 مفهوم و برنامه های محصول / خدمات جدید را توسعه دهید

3.1.1 ترجمه مشتری نیاز و نیاز به محصول و / یا خدمات را دارد

3.1.2 برنامه ریزی و هدف قرار دادن کیفیت

3.1.3 برنامه ریزی و استقرار اهداف هزینه

3.1.4 توسعه چرخه عمر محصول و اهداف زمانبندی توسعه

3.1.5 توسعه و ادغام تکنولوژی پیشرو در مفهوم محصول / سرویس

3.2 طراحی، ساخت و ارزیابی محصولات و خدمات نمونه اولیه

3.2.1 توسعه مشخصات محصول / خدمات

3.2.2 انجام مهندسی همزمان

3.2.3 پیاده سازی مهندسی ارزش

3.2.4 مشخصات طراحی سند

3.2.5 ایجاد نمونه های اولیه

3.2.6 درخواست ثبت اختراعات

3.3 اصلاح محصولات / خدمات موجود

3.3.1 توسعه محصولات و خدمات را توسعه دهید

3.3.2 از بین بردن مشکلات کیفیت / قابلیت اطمینان

3.3.3 محصولات / خدمات منسوخ را حذف کنید

3.4 اثربخشی محصولات یا خدمات جدید یا تجدید نظر شده

3.5 آماده سازی برای تولید

3.5.1 توسعه و آزمایش پروتکل تولید پروسس

3.5.2 طراحی و به دست آوردن مواد و تجهیزات لازم

3.5.3 نصب و بررسی فرآیند یا روش

3.6 فرایند توسعه محصول / خدمات را مدیریت کنید

4.1 محصولات یا خدمات بازار به بخش های مربوطه مشتری

4.1.1 توسعه استراتژی قیمت گذاری

4.1.2 ایجاد استراتژی تبلیغاتی

4.1.3 ایجاد پیام های بازاریابی برای اطلاع رسانی مزایا

4.1.4 برآورد منابع تبلیغات و الزامات سرمایه

4.1.5 شناسایی مشتری های هدف خاص و نیازهای آنها

4.1.7 فروش محصولات و خدمات

4.1.8 مذاکره با شرایط

4.2 فرایند سفارش مشتری

4.2.1 سفارشات مشتریان را قبول کنید

4.2.2 سفارشات را به فرایند تولید و تحویل وارد کنید

5.1 برنامه ریزی و به دست آوردن منابع لازم

5.1.1 تامین کنندگان را انتخاب کنید و گواهی کنید

5.1.2 کالاهای سرمایه ای را خریداری کنید

5.1.3 مواد و لوازم خرید

5.1.4 دریافت تکنولوژی مناسب

5.2 تبدیل منابع یا ورودی به محصولات

5.2.1 توسعه و تنظیم روند تحویل تولید (برای روند موجود)

5.2.2 تولید زمانبندی

5.2.3 انتقال مواد و منابع

5.2.4 ایجاد محصول

5.2.5 بسته بندی محصول

5.2.6 انبار یا فروشگاه محصول

5.2.7 محصولات مرحله برای تحویل

5.2.6 انبار یا فروشگاه محصول

5.2.7 محصولات مرحله برای تحویل

5.3 تحویل محصولات

5.3.2 ارائه محصولات به مشتریان5.3.1 ترتیب حمل و نقل محصول

5.3.3 نصب محصول

5.3.4 تایید شرایط خدمات خاص برای مشتریان فردی

5.3.5 شناسایی و برنامه ریزی منابع به منظور رعایت الزامات خدمات

5.3.6 ارائه خدمات به مشتریان خاص

5.4 مدیریت فرایند تولید و تحویل

5.4.1 سند و نظارت وضعیت نظارت

5.4.2 مدیریت موجودی

5.4.3 اطمینان از کیفیت محصول

5.4.4 برنامه ریزی و انجام تعمیرات

5.4.5 نظارت بر محدودیت های محیطی

6.1 برنامه ریزی و به دست آوردن منابع لازم

6.1.1 تامین کنندگان را انتخاب کنید و گواهی کنید

6.1.2 مواد و لوازم خرید

6.1.3 دریافت فناوری مناسب

6.2 توسعه مهارت های منابع انسانی

6.2.1 تعریف الزامات مهارت

6.2.2 شناسایی و اجرای آموزش

6.2.3 نظارت و مدیریت توسعه مهارت

6.3 ارائه خدمات به مشتری

6.3.1 تایید شرایط خدمات خاص برای مشتری فردی

6.3.2 شناسایی و برنامه ریزی منابع به منظور رعایت الزامات خدمات

6.3.3 ارائه خدمات به مشتریان خاص

6.4 کیفیت خدمات را تضمین کنید

7.1 بلیت مشتری

7.1.1 توسعه، ارائه و حفظ صورتحساب مشتری

7.1.2 صورتحساب مشتری

7.1.3 پاسخ به درخواست های صورتحساب

7.2 ارائه خدمات پس از فروش

7.2.1 ارائه خدمات پس از فروش

7.2.2 رسیدگی به ضمانت ها و ادعا ها

7.3 پاسخ به سوالات مشتری

7.3.1 پاسخ به درخواست اطلاعات

7.3.2 مدیریت شکایات مشتری

8.1 ایجاد و مدیریت استراتژی منابع انسانی

8.1.1 شناسایی نیازهای استراتژیک سازمان

8.1.2 تعیین هزینه های منابع انسانی

8.1.3 تعیین الزامات منابع انسانی

8.1.4 تعیین نقش سازمانی منابع انسانی

8.2 استراتژی آبشار به سطح کار

8.2.1 تجزیه و تحلیل، طراحی و یا طراحی مجدد کار

8.2.3 تعریف شایستگی های کاری

8.3 مدیریت استقرار پرسنل

8.3.1 برنامه ریزی و پیش بینی نیازهای نیروی کار

8.3.2 توسعه برنامه های جانشینی و شغلی

8.3.3 استخدام، انتخاب و استخدام کارمندان

8.3.4 ایجاد و گسترش تیم ها

8.3.5 انتقال کارکنان

8.3.6 بازسازی و ارتقاء نیروی کار

8.3.7 مدیریت بازنشستگی کارکنان

8.3.8 ارائه پشتیبانی از جایگزینی

8.4.1 هماهنگ کردن نیازهای کارکنان و توسعه سازمانی8.4 ایجاد و آموزش کارمندان

8.4.2 توسعه و مدیریت برنامه های آموزشی

8.4.3 برنامه های جهت گیری کارکنان را توسعه و مدیریت کنید

8.4.4 ایجاد صلاحیت های عملیاتی / فرآیند

8.4.5 توسعه توانایی های مدیریت / رهبری

8.4.6 مهارت های تیم را توسعه دهید

8.5 مدیریت عملکرد کارکنان، پاداش و شناخت

8.5.1 تعیین ضوابط عملکرد

8.5.2 ایجاد رویکرد مدیریت بازدهی و بازخورد

8.5.3 مدیریت عملکرد تیم

8.5.4 کار برای ارزش بازار و حقوق داخلی را ارزیابی کنید

8.5.5 ایجاد و مدیریت جبران پایه و متغیر

8.5.6 برنامه پاداش و شناخت را مدیریت کنید

8.6 اطمینان از سلامت و رضایت کارکنان

8.6.1 مدیریت رضایت کارکنان

8.6.2 سیستم های کاری و پشتیبانی خانواده را توسعه دهید

8.6.3 مدیریت و مدیریت مزایای کارکنان

8.6.4 مدیریت بهداشت و ایمنی محل کار

8.6.5 مدیریت ارتباطات داخلی

8.6.6 مدیریت و حمایت از تنوع نیروی کار

8.7 اطمینان از مشارکت کارکنان

8.8 مدیریت روابط مدیریت کار

8.8.1 مدیریت فرایند مذاکره جمعی

8.9 توسعه سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی HRIS) )

9.1 برنامه مدیریت منابع اطلاعاتی

9.1.1 الزامات دريافت از استراتژی های تجاری

9.1.2 معماری سیستم شرکتی را تعریف کنید

9.1.3 برنامه ریزی و پیش بینی فناوری اطلاعات و روش ها

9.1.4 ایجاد استانداردهای داده های سازمانی

9.1.5 ایجاد استانداردهای کیفیت و کنترل

9.2 توسعه و پشتیبانی سیستم های پشتیبانی سازمانی

9.2.1 ارزیابی نیازهای خاص را انجام دهید

9.2.2 فناوری اطلاعات را انتخاب کنید

9.2.3 تعیین چرخه های زندگی داده

9.2.4 توسعه سیستم های پشتیبانی شرکت ها

9.2.5 تست، ارزیابی و استقرار سیستم های پشتیبانی سازمانی

9.3 اجرای سیستم های امنیتی و کنترل

9.3.1 ایجاد استراتژی های امنیتی سیستم و سطوح

9.3.2 تست، ارزیابی و گسترش سیستم های امنیتی و کنترل

9.4 مدیریت ذخیره سازی اطلاعات و بازیابی

9.4.1 ایجاد مخازن اطلاعات (پایگاه داده ها)

9.4.2 دریافت و جمع آوری اطلاعات

9.4.3 اطلاعات فروشگاه

9.4.4 اصلاح و به روز رسانی اطلاعات

9.4.5 بازیابی اطلاعات را فعال کنید

9.4.6 حذف اطلاعات

9.5 مدیریت امکانات و عملیات شبکه

9.5.1 مدیریت امکانات متمرکز

9.5.2 مدیریت امکانات توزیع شده

9.5.3 مدیریت عملیات شبکه

9.6 مدیریت خدمات اطلاعاتی

9.6.1 مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی

9.6.2 سوابق و اسناد تجاری را مدیریت کنید

9.7 تسهیل در اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباطات

9.7.1 مدیریت سیستم های ارتباطی خارجی

9.7.3 تهیه و توزیع انتشارات

9.8 ارزیابی و کیفیت اطالعات حسابرسی

10.1 مدیریت منابع مالی

10.1.1 توسعه بودجه

10.1.2 مدیریت تخصیص منابع

10.1.3 ساختار سرمایه طراحی

10.1.4 مدیریت جریان نقدی

10.1.5 مدیریت ریسک مالی

10.2 فرآیند مالی و معاملات حسابداری

10.2.1 حسابداری قابل پرداخت

10.2.2 حقوق و دستمزد فرآیند

10.2.3 حساب های دریافتی، اعتبار و مجموعه های فرآیند

10.2.4 کتاب ها را بست

10.2.5مزایای فرایند و اطلاعات بازنشسته

10.2.6 مدیریت هزینه های سفر و سرگرمی

10.3 اطلاعات گزارش

10.3.1 ارائه اطلاعات مالی خارجی

10.3.2 ارائه اطلاعات مالی داخلی

10.4 انجام ممیزی داخلی

10.5 مدیریت عملکرد مالیاتی

10.5.1 اطمینان از پذیرش مالیات

10.5.2 برنامه ریزی مالیاتی

10.5.3 استفاده از فن آوری موثر

10.5.4 مدیریت اختلافات مالیاتی

10.5.5 ارتباطات مالیاتی را با مدیریت ارتباط برقرار کنید

10.5.6 مدیریت مالیات را مدیریت کنید

10.6 مدیریت منابع فیزیکی

10.6.1 مدیریت برنامه ریزی سرمایه

10.6.2 دریافت دارایی های ثابت و بازخرید

10.6.3 مدیریت امکانات

10.6.4 ریسک فیزیکی را مدیریت کنید

11.1 استراتژی مدیریت زیست محیطی را تهیه کنید

11.2 اطمینان از انطباق با مقررات

11.3 آموزش و آموزش کارکنان

11.4 اجرای برنامه جلوگیری از آلودگی

11.5 مدیریت تلاش های بازسازی

11.6 اجرای برنامه های پاسخ اضطراری

11.7 مدیریت آژانس دولتی و روابط عمومی

11.8 مدیریت مسائل مربوط به محیط زیست کسب و کار / واگذاری

11.9 ایجاد و مدیریت سیستم اطلاعات زیست محیطی

11.10 نظارت بر برنامه مدیریت زیست محیطی

12.1 ارتباط با سهامداران

12.2 مدیریت روابط دولت

12.3 ایجاد روابط وام دهنده

12.4 برنامه روابط عمومی را توسعه دهید

12.5 رابط با هیئت مدیره

12.6 ایجاد روابط اجتماعی

12.7 مسائل قانونی و اخلاقی را مدیریت کنید

13.1 اندازه گیری عملکرد سازمانی

13.1.1 ایجاد سیستم های اندازه گیری

13.1.2 اندازه گیری کیفیت محصول و خدمات

13.1.3 اندازه گیری هزینه های کیفیت

13.1.4 اندازه گیری هزینه ها

13.1.5 اندازه گیری زمان چرخه

13.1.6 اندازه گیری بهره وری

13.2 انجام ارزیابی کیفیت

13.2.1 انجام ارزیابی های کیفیت بر اساس معیارهای خارجی

13.2.2 انجام ارزیابی کیفیت بر اساس معیارهای داخلی

13.3 عملکرد معیار

13.3.1 توانایی های سنجش معیار را توسعه دهید

13.3.2 انجام معیارهای روند

13.4 بهبود فرآیندها و سیستم ها

13.4.1 ایجاد تعهد برای بهبود

13.4.2 پیاده سازی فرایند مستمر

13.4.3 فرآیندهای کسب و کار مجتمع و سیستم

13.4.4 مدیریت انتقال برای تغییر

13.5 اجرای TQM

13.5.1 ایجاد تعهد برای TQM

13.5.2 طراحی و پیاده سازی سیستم های TQM

13.5.3 مدیریت چرخه عمر TQM

ارتباط APQC و BPMN

زمانی که ما میخواهیم یک تصویر تحلیلی گرافیکال از جریان کار در سازمان رو ترسیم کنیم؛ میتوانیم از BPMN و استاندارد آن استفاده کنیم.

جهت کسب اطلاع از مدیریت فرآیند کسب و کار BPM بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید .

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان در زمینه مدل APQC با مشاوران ما تماس بگیرید.

02188764867-02188761795