استاندارد ISO14001

ISO14001:2015

استاندارد ISO14001:2015 – مدیریت محیط زیستی

استاندارد ISO14001

خلاصه

ISO 14001: 2015 الزامات یک سیستم مدیریت محیط زیست را مشخص می کند که یک سازمان می تواند از آن برای افزایش عملکرد محیطی خود استفاده کند.

ISO 14001:2015 برای استفاده توسط سازمانی در نظر گرفته شده است که به دنبال مدیریت مسئولیت های زیست محیطی خود به شیوه ای سیستماتیک است.

ISO 14001:2015 به سازمان کمک می کند تا به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی خود دست یابد، که برای محیط زیست، خود سازمان و طرف های ذینفع ارزش ایجاد می کند.

مطابق با خط مشی زیست محیطی سازمان، نتایج مورد نظر یک سیستم مدیریت زیست محیطی عبارتند از:

  • افزایش عملکرد زیست محیطی.
  • انجام تعهدات انطباق.
  • دستیابی به اهداف زیست محیطی.

ISO 14001:2015 برای هر سازمانی، صرف نظر از اندازه، نوع و ماهیت، قابل اجرا است و در جنبه های زیست محیطی فعالیت ها، محصولات و خدمات آن که سازمان تشخیص می دهد می تواند با در نظر گرفتن چشم انداز چرخه عمر آن ها را کنترل یا تحت تاثیر قرار دهد، اعمال می شود. 

ISO 14001: 2015 را می توان به طور کلی یا جزئی برای بهبود سیستماتیک مدیریت محیط زیست استفاده کرد. با این حال ، ادعاهای انطباق با استاندارد ISO 14001: 2015 قابل قبول نیست مگر اینکه تمام الزامات آن در سیستم مدیریت محیط زیست سازمان گنجانده شده باشد.

وضعیت : منتشر شده  

 تاریخ انتشار : شهریور 1394

نسخه ویرایش : 03      

تعداد صفحات : 

کمیته فنی : ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systems

دانلود

چرخه عمر

ترجمه استاندارد

خدمات

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *