استاندارد ISO45001
گواهینامه استاندارد ایزو

استاندارد ISO45001

استاندارد ISO45001 یک استاندارد برای سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) است که در مارس 2018 منتشر شده است. هدف ایزو 45001 کاهش صدمات و بیماری های شغلی است.

این استاندارد مبتنی بر OHSAS 18001 ، کنوانسیون ها و دستورالعمل های سازمان بین المللی کار از جمله ILO OSH 2001 و استانداردهای ملی است.

استاندارد ISO45001 یک استاندارد بین المللی است که الزامات مربوط به یک سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) را با راهنمایی جهت استفاده از آن مشخص می نماید ، تا یک سازمان را قادر سازد تا عملکرد OH&S خود را در پیشگیری از آسیب و سلامتی بهبود بخشد. استاندارد ISO45001 صرف نظر از اندازه ، نوع و ماهیت در نظر گرفته شده برای هر سازمان قابل اجرا می باشد . استاندارد ISO45001 از طریق سیستم مدیریت OH&S سازمانی را قادر می سازد جنبه های دیگر بهداشت و ایمنی ، مانند سلامتی و رفاه کارگران را ادغام نماید. با این حال ، باید توجه داشت که یک سازمان می تواند با الزامات قانونی قابل اجرا برای رسیدگی به چنین مواردی ملزم شود.

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO45001 

 • تدوین و اجرای سیاست OH&S و اهداف OH&S
 • ایجاد فرآیندهای سیستماتیک که “زمینه” آن را مد نظر گرفته و خطرات و فرصتهای آن و سایر الزامات قانونی و دیگر آن را در نظر بگیرند
 • تعیین خطرات OH&S مرتبط با فعالیتهای آن؛ به دنبال از بین بردن آنها ، یا قرار دادن کنترل برای به حداقل رساندن اثرات احتمالی آنها
 • ایجاد کنترلهای عملیاتی برای مدیریت خطرات OH&S و مقررات قانونی و سایر موارد آن
 • افزایش آگاهی از خطرات OH&S
 • ارزیابی عملکرد OH&S و تلاش برای بهبود آن ، از طریق انجام اقدامات مناسب
 • حصول اطمینان از نقش فعال در کارگران در امور OH&S
 • در کنار هم ، این اقدامات اطمینان حاصل می کنند که شهرت یک سازمان به عنوان محلی امن برای کار تبلیغ می شود و می تواند از مزایای مستقیم بیشتری برخوردار باشد ، مانند:
 • بهبود توانایی آن در پاسخگویی به مسائل مربوط به رعایت مقررات
 • کاهش هزینه های کلی حوادث
 • کاهش زمان خرابی و هزینه های اختلال در عملیات
 • کاهش هزینه حق بیمه
 • کاهش غیبت و نرخ گردش مالی کارمندان
 • شناسایی برای دستیابی به یک معیار بین المللی (که به نوبه خود ممکن است مشتریانی را که نگران مسئولیت های اجتماعی خود هستند ، تحت تأثیر قرار دهد)

چه سازمان هایی استاندارد ISO45001 را پیاده سازی می کنند؟

جواب ساده همه سازمان ها است. تا زمانی که سازمان شما دارای افرادی باشد که به نمایندگی از آن مشغول به کار هستند ، یا ممکن است تحت تأثیر فعالیتهای آن قرار گیرند ، پس استفاده از یک رویکرد منظم در مدیریت سلامت و ایمنی مزایایی برای آن به همراه خواهد داشت. این استاندارد را می توان با فعالیتهای کم ریسک به همان اندازه و همچنین توسط سازمانهای پر ریسک و بزرگ پیچیده استفاده کرد. در حالی که این استاندارد نیاز دارد که خطرات OH&S مورد خطاب و کنترل قرار گیرد ، رویکردی مبتنی بر ریسک برای سیستم مدیریت OH&S نیز در نظر گرفته می شود ، تا اطمینان حاصل شود که: الف) مؤثر باشد و ب) برای تحقق “متن” در حال تغییر یک سازمان بهبود یابد. این رویکرد مبتنی بر ریسک با نحوه مدیریت سازمان خطرات “مشاغل” دیگر خود سازگار است و از این رو ، ادغام الزامات استاندارد را در فرایندهای کلی مدیریت سازمان ترغیب می نماید.

ارتباط استاندارد ISO45001 با سایر استانداردها

ایزو 45001 از رویکرد ساختار سطح بالا که در مورد سایر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو مانند (ایزو 9001 مدیریت کیفیت) و(ایزو 14001محیط زیست) اعمال می شود ، پیروی می کند. در تدوین استاندارد ، به محتوای سایر استانداردهای بین المللی (مانند OHSAS 18001 یا “دستورالعمل های سازمان بین المللی کار – کارآیی”) و استانداردهای ملی توجه شده است ، و همچنین به استانداردها و کنوانسیون های بین المللی کار ILO (ILSs) )

کسانی که این استاندارد را به تصویب می رسانند ، پس از انتشار ، باید الزامات آن را مطابق با سایر استانداردها بیابند این امر می تواند با استفاده از استاندارد سیستم مدیریتی OH&S به استفاده از ایزو 45001 ، یک مهاجرت نسبتاً آسان را امکان پذیر نماید، همچنین امکان هماهنگی و ادغام با الزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو را در فرایندهای کلی مدیریت سازمان خود فراهم می آورد.

نتیجه:

برای زنده ماندن در بازار رقابتی جهانی امروز ، سازمان ها باید همه نوع خطرات مربوط به مشاغل را فعالانه مدیریت کنند و موضوع بهداشت و ایمنی شغلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ایزو 45001 انگیزه جدیدی را برای اقدامات بهداشتی و ایمنی در سازمانها ایجاد می کند و به بهبود ایمنی کارمندان و پیمانکاران کمک خواهد کرد. این به فرصت های اضافی برای محافظت و ارتقاء سلامت و عملکرد کارگران و همچنین بهبود پایدار انگیزه کارمندان تبدیل می شود