استاندارد fssc22000
پیاده سازی استاندارد

استاندارد FSSC 22000

مشاوره اخذ استاندارد FSSC 22000 (گواهی سیستم ایمنی مواد غذایی) یک گام استراتژیک پس از صدور گواهینامه ISO22000 برای کسانی است که خواهان دریافت گواهینامه ابتکار ایمنی جهانی غذا (GFSI) هستند.

FSSC 22000 و استاندارد ISO22000 با یکدیگر مرتبط هستند، زیرا هر دو بر ایمنی مواد غذایی در یک شرکت تمرکز دارند.

طرح FSSC 22000 توسط ابتکار ایمنی جهانی غذا (GSFI)، نهاد معیار برای هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی ایمنی غذا، همراه با سایر طرح های مدیریت ایمنی مواد غذایی مانند طرح های BRC IFS و SQF به رسمیت شناخته شده است.

گواهینامه FSSC 22000 یک طرح صدور گواهینامه مدیریت ایمنی مواد غذایی است که توسط بنیاد FSSC 22000 اداره می شود.

آخرین نسخه FSSC 22000 ( نسخه 5.1 ) در نوامبر سال 2020 توسط بنیاد FSSC22000 منتشر شد.

تفاوت  استاندارد FSSC 22000 و استاندارد ISO22000

 استاندارد FSSC 22000 شامل الزامات اضافی، از جمله برنامه پیش نیاز (PRP) است که کنترل های خاصی را برای شرایط عملیاتی کارخانه مواد غذایی فراهم می کند.

هر دو استاندارد  شیوه های مدیریت مواد غذایی برای اطمینان از محصولات غذایی با کیفیت برای مصرف کنندگان را بیان می کنند. هر سازمانی در زنجیره غذایی خود می تواند گواهی ISO 22000 دریافت کند، اما گواهی FSSC 22000 توسط برخی از صنایع دریافت می شود. روند دریافت گواهی FSSC 22000 طولانی تر است.

تفاوت اصلی بین ISO 22000 و FSSC 22000 این است که ایزو 22000 توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) به رسمیت شناخته شده است و FSSC 22000  توسط انجمن ابتکار ایمنی غذا GFSI به رسمیت شناخته می شود.

استاندارد FSSC 22000 از استانداردهای مستقلی مانند ISO22000، استانداردهای فنی یعنی ISO 22000، مشخصات/های مربوط به PRP (استانداردهای ISO/TS و BSI PAS)، و الزامات اضافی FSSC) و الزامات اضافی تشکیل شده است.

دستورالعمل و روش های اجرایی که برای اخذ گواهینامه FSSC 22000 ویرایش جدید استفاده می شود، برگرفته از الزامات ISO 22000:2018 است که بسته به نوع فعالیت سازمانی، با یکی از استانداردهای فنی ISO زیر ترکیب می شود:

ISO/TS 22002-1:2009 سیستم تولید مواد غذایی.

ISO/TS 22002-2:2003 ایمنی غذا در کترینگ ها.

ISO/TS 22002-3:2011 ایمنی در صنایع کشاورزی.

ISO/TS 22002-4:2013 ایمنی تولید و بسته بندی مواد غذایی.

ISO/TS 220002-6:2016 سیستم ایمنی تولید خوراک و غذای دام.

PAS 221:2013 خرده فروشی و یا سوپرمارکت ها.

NEN/NTA 8059:2016 حمل و نقل و انبارش.

دستورالعمل استاندارد FSSC 22000 همچنین دارای برخی الزامات اضافی دیگر شامل موارد ذیل است:

مدیریت خدمات در استاندارد FSSC 22000

برچسب گذاری محصول که در دستورالعمل استاندارد FSSC 22000 توضیح داده شده است.

ایمنی غذایی، ارزیابی ریسک مواد غذایی

کاهش تقلب در مواد غذایی

استفاده از لوگو

مدیریت آلرژن ها زنجیره های غذایی دسته های C، E، FI، G، I و K

نظارت بر محیط زیست دسته های زنجیره غذایی C، I و K

فرمولاسیون محصولات زنجیره غذایی دسته D

حمل و نقل و تحویل

ایمنی مواد غذایی

نهاد صادر کننده گواهینامه استاندارد FSSC 22000

گواهینامه استاندارد ایزو 22000 توسط نهاد صادر کننده گواهینامه ISO صادر می شود و استاندارد ایزو 22000 توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی  ISO تدوین و منتشر شده است. گواهینامه FSSC 22000 توسط سازمان ابتکار ایمنی مواد غذایی GFSI تدوین و منتشر شده. نهاد صادر کننده گواهینامه FSSC 22000 همان مرجع صادر کننده ایزو است با این تفاوت که نهاد صادر کننده باید توسط انجمن GFSI تایید شده باشد.

استاندارد ایزو 22000 یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بوده که از رایج ترین و پرکاربردترین استانداردها در زمینه مواد غذایی می باشد.

الزامات استاندارد ایزو 22000 مبتنی بر از بین بردن ریسک های ایمنی مواد غذایی و همچنین کنترل نقاط بحرانی HACCP می باشد .

بررسی اعتبار گواهینامه استاندارد FSSC22000

جهت بررسی اعتبار گواهینامه FSSC22000 سازمان خود به سایت

www.fssc.com بخش public-register مراجعه نمایید.

چه سازمان هایی می توانند گواهینامه FSSC 22000 را اخذ نمایند؟

تولیدکنندگان مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی

انبارش، توزیع، حمل و نقل و لجستیک مواد غذایی

تولیدکنندگان خوراک دام

تولیدکنندگان غذای حیوانات خانگی

تولیدکنندگان بیوشیمیایی

مزایای پیاده سازی استاندارد FSSC 22000

حصول اطمینان از اینکه محصول کاملا ایمن و سالم بوده و مطابق با شناخته شده ترین استانداردها تولید و نگهداری شده است

بیانگر تعهد به فرآیندهای کیفیت و بهبود مستمر

تقویت برند و دسترسی به خرده فروشان برتر

به حداقل رساندن ریسک

حفاظت از شهرت

افزایش رضایت مشتری

کاهش هزینه ها

افزایش سود 

بهبود فرآیندهای و بهینه سازی منابع 

دسترسی به بازارهای بین المللی

تضمین مسئولیت جمعی کلیه کارکنان و در نتیجه اجرای یک سیستم خودکنترلی موثر

ایجاد اعتماد در زنجیره تامین

حصول اطمینان از تولید مواد غذایی با برنامه های پیش نیاز

بهبود کیفیت مواد غذایی

به طور کلی پیاده سازی استاندارد FSSC 22000 منجر به ایجاد وفاداری در مشتریان و جذب مشتریان جدید می گردد.

همچنین از آنجایی که FSSC 22000 بزرگترین استاندارد شناخته شده توسط GFSI در جهان است، داشتن این گواهینامه منجر به تسهیل ارائه محصولات به کشورهای دیگر می گردد.