آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی

چرا تعامل کارکنان مهم است؟

تعامل کارکنان از جنبه بهبود محیط کار و فرهنگ سازمان برای تشویق کارکنان به اختصاص وقت بیشتر در راستای دسترسی به  اهداف و ارزش های شرکت حائز اهمیت است.

توجه به این نکته مهم است که فقط شادی یا رضایت کارکنان مهم نیست، بلکه نحوه ارتباط آن با عملکرد و بهره وری فرد و شرکت نیز مهم است.

تعامل کارکنان برای همه سازمان‌ها بسیار مهم است زیرا داشتن استراتژی‌های مؤثر در محل به ایجاد فرهنگ کاری بهتر، کاهش جابجایی کارکنان، افزایش بهره‌وری، ایجاد روابط کاری بین پرسنل و همچنین پرسنل با مشتریان و تأثیرگذاری بر سود شرکت کمک می‌کند و در نهایت پرسنل را به بهترین حامیان شما تبدیل می کند.

چرا تعامل برای افراد در محل کار اهمیت دارد؟

برای کسانی که هر روز کار می کنند، تعامل با شغل، شرکت و همکارانشان نقش مهمی در رضایت و تجربه کلی آنها دارد. کارمندان پرانرژی و کارآمدتر می شوند و فراتر از آن چیزی که از آنها انتظار می رود پیش می روند. طبیعتاً این امر بر سلامت روان آنها در محل کار تأثیر می گذارد و می تواند تأثیر مثبتی بر اطرافیان از جمله همکاران و مشتریان بگذارد.

چرا تعامل در سطح شرکت اهمیت دارد؟

به طور کلی، تعامل کارکنان به دلیل تأثیری که بر سودآوری سازمان دارد، بیشترین اهمیت را در سطح شرکت دارد. همچنین به رهبران کمک می کند تا نیازهای کارکنان را درک کنند، و همچنین راه هایی برای بهبود روحیه کارکنان و ایجاد محیط های کاری بهتر را شناسایی کنند 

مزایای تعامل کارکنان

بهبود وفاداری کارکنان

تمرکز بر تعامل کارمندان، منجر به حفظ کارکنان شده  و هزینه های جابجایی کارکنان را به حداقل می رساند.

باید توجه داشت فقط به این دلیل که کارمندان شما به دنبال شغل جدیدی نیستند، به این معنی نیست که پیشنهاد بهتری را نیز نمی پذیرند.

بهره وری بیشتر

کارمندان متعهد سخت‌ کوشانه تر کار می‌کنند زیرا کاری را که انجام می‌دهند دوست دارند و به جایگاه ارزشمند خود در سازمان باور دارند.

اگر به کاری علاقه مند هستید و احساس می کنید با کاری که انجام می دهید ارتباط خوبی دارید، احتمال اینکه آن را به خوبی انجام دهید بسیار بیشتر است.

در محیط کاری مدرن،  با ایجاد  تعامل در کارکنان ، بهره وری کلی 20 تا 25 درصد افزایش می یابد.

ارائه خدمات/محصولات بهتر به مشتریان

بیشتر کسب و کارها به رشد و حفظ مشتریان خود متکی هستند و توجه به رضایتمندی مشتریان، بدون شک نقطه ای حیاتی در هر کسب و کار موفقی است و تعامل کارکنان، این امر را بهبود می بخشد.

هنگامی که کارمندان متعهد هستند، به احتمال زیاد به مشتریان اهمیت بیشتری می دهند و فراتر از آن عمل می کنند تا از رضایتمندی کامل آنها اطمینان حاصل کنند.

سود دهی بیشتر

سازمان‌هایی که به تعامل کارکنان خود اهمیت می دهند ، به طور متوسط 20 درصد فروش بالاتری نسبت به سازمان‌هایی که تعامل مناسبی بین کارکنان برقرار نیست، خواهند داشت.

افزایش رضایتمندی کارکنان

وقتی تعامل کارکنان زیاد باشد، کارمندان از تعامل و تاثیرشان احساس رضایت می کنند. آنها با عملکرد خود و شرکتی که در آن کار می کنند به خوبی ارتباط دارند.

کارمندان متعهد به حامیان برند تبدیل می شوند

هنگامی که کارکنان آگاه هستند و تعامل مناسبی بین آنها وجود دارد، به احتمال زیاد طرفداران برند نیز خواهند بود.

مدیریت شایستگی و توسعه نیروی انسانی

در ادامه با استانداردهای مرتبط با توانمندسازی سرمایه انسانی با ما همراه باشید

استاندارد ISO10018:2020

(راهنمایی برای و تعامل و شایستگی نیروی انسانی)

این مدرک رهنمودهایی را برای مشارکت دادن پرسنل در سیستم مدیریت کیفیت سازمان و افزایش مشارکت و شایستگی آنها در آن ارائه می دهد.

این مدرک برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه، نوع یا فعالیت آن قابل اجرا است.

این استاندارد در دو دسته طبقه بندی می شود  :

1.مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت

2.مدیریت منابع انسانی

کیفیت از جهات مختلفی دنبال می‌شود، از رویکردهای غیررسمی گرفته تا سطح سازمانی سیستماتیک و تحت گواهینامه تا ISO 9001:2015 و سایر استانداردها.

تعامل کارکنان تعهد عاطفی است که آنها نسبت به سازمان و اهداف آن دارند. این تعهد به این معنی است که افراد متعهد واقعاً به کار و سازمان خود اهمیت می دهند و فقط برای فیش حقوقی یا فقط برای ارتقای شغلی شان کار نمی کنند، بلکه انرژی خود را در جهت اهداف سازمان سرمایه گذاری می کنند.

با تمرکز بر ادغام بهتر استراتژی‌های تعامل، این استاندارد چارچوبی را برای افزایش تعامل و شایستگی افراد در سازمان فراهم می‌کند و موجب ارزشمندی آنها می شود. شایستگی و توسعه کارکنان باید یک جنبه جمعی سازمان باشد و نه فقط برای افراد خاص.

کارکنان باید ارتباط بین کار فعلی خود و اینکه چگونه آموزش بیشتر می تواند فرصت های بیشتری را در سازمان فراهم کند را ببینند.

اگر کارکنان احساس کنند که سازمانشان از طریق آموزش و سایر مسیرهای شغلی در مهارت های آنها سرمایه گذاری می کند، احساس مشارکت و تعامل خواهند کرد.

استاندارد ISO10018 جدید مکمل  ISO10015:2019، “مدیریت کیفیت – راهنمای مدیریت شایستگی و توسعه نیروی انسانی” است.

هر دو استاندارد بین‌المللی گام‌های کاربردی را برای پیروی، پذیرش و اقدام به مدیران و رهبران ارائه می دهند.

استاندارد ISO10018 به لحاظ سیستم مدیریت کیفیتی و راهنمایی برای مدیریت نیروی انسانی برای افراد زیر می تواند حائز اهمیت باشد :

  • اعضا هیئت مدیره ی یک سازمان
  • دپارتمان منابع انسانی
  • مدیران پروژه
  • مشاوران هیئت مدیره

پیاده سازی استاندارد ISO10018 موجب می شود سازمان در جهت بهبود ارائه محصول و خدمت به مشتریان گام بردارد.

 از بهبود محصولات، خدمات، سیستم‌ها و فرآیندها تا اطمینان از مناسب و مؤثر بودن کل سازمان.

استاندارد ISO10018 به شما راهنمایی می‌کند که چگونه می‌توان تغییرات مهمی را در سطح تعامل افراد، با کیفیت در سازمان‌ها با هر نوع و اندازه به نفع همه طرف‌های ذینفع ایجاد کرد.

همچنین به شما کمک می کند تا به یک فرهنگ با کیفیت قوی و مثبت دست یابید، جایی که کارکنان بر ارزش های سازمانی توافق دارند و عمیقاً به آن اهمیت می دهند، می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد، به کارکنان انگیزه دهد و رفتار آنها را در راستای یک چشم انداز و اهداف عملکردی خاص هماهنگ کند.

توانمندسازی سرمایه انسانی

استانداردهای مرتبط با استاندارد ISO10018 

استاندارد ایزو 10015:2019 (راهنمای مدیریت شایستگی و توسعه نیروی انسانی)

استاندارد ایزو 10005:2018 (راهنمای طرح کیفیت)

در آخرین ورژن استاندارد ISO10018 چه مواردی تغییر یافته است؟

  1. با اصلاح اصول مدیریت کیفیت ISO، “مشارکت مردم” (INVOLVEMENT) به “تعامل مردم” (ENGAGEMENT) تغییر یافته است.
  2. بندهای مختلف با بندهای موجود در استاندارد ISO9001:2015 مرتبط شده اند.
  3. بخش کوچکتری به شایستگی اختصاص داده شده است زیرا بیشتر آن متن به ISO اصلاح شده 10015:2019 منتقل شده است.