دوره آموزشی تضمین کیفیت

دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت

دوره جامع تربیت مدیر تضمین کیفیت با نام QA MASTER برای اولین بار توسط گروه مهندسین مشاور نور ، آموزشگاه خانه مهندسی صنایع تعریف و اجرا گردیده است. این دوره کاملا تخصصی مشتمل بر پنل های متنوع در زمینه های کاری و عملکردی تضمین کیفیت می باشد.

تضمین کیفیت

پنل های تخصصی دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت:

1- فرآیند و فرآیند گرایی

2- مستند سازی

3- استاندارد ایزو  9001

4- مدل تعالی سازمانی EFQM

5- تولید در تضمین کیفیت

6- خرید و ارزیابی تامین کنندگان

7- منابع انسانی

8- رهبری و استراتژی

9- کنترل کیفیت و تکوین

10- تجزیه و تحلیل ( SPC + MSA و … )

11- هزینه های کیفیت

12- مدیریت ریسک

13- مدیریت دانش

14- نگهداری و تعمیرات

15- نظام آراستگی محیط کار 5S

16- فروش و مدیریت رضایتمندی مشتریان

17- بهبود

مخاطبان دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت:

دوره تضمین کیفیت

دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت با توجه با محتوی بسیار تخصصی خود و کارگاههای عملی که در پنل های مختلف خود دارد ، مختص کسانی است که در زمینه تضمین کیفیت کار کرده اند و تجربه فعالیت در این موضوع را دارند . به عنوان پیش نیاز این دوره 1 سال سابقه کار در زمینه تضمین کیفیت الزامی می باشد.

مخاطبان:

مدیران عامل و صاحبان کسب و کارهای مختلف

معاونین ، مدیران ، کارشناسان تضمین کیفیت ، سیستم ها و روش ها ، طرح و برنامه ، برنامه ریزی اطلاعات مدیریت و سایر فرآیندها و واحد های علاقه مند و مرتبط

مشاوران و ممیزین انواع سیستم های مدیریتی

دوره تضمین کیفیت ( تربیت مدیر تضمین کیفیت ) کاملا به صورت کارگاهی برگزار میشود و شرکت کنندگان محترم در کلیه پنل های تخصصی فوق الذکر میتوانند توانایی کامل در اجرا را به دست آورند.