رادیو مدیرفا

قسمت بیست و نهم رادیو مدیرفا

گپ و گفتی با رنگ و بوی کیفیت به مناسبت روز ملی کیفیت همراه با جناب آقای دکتر شکرخدایی ناییب رئیس محترم انجمن مدیریت کیفیت