رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت بیست و دوم رادیو مدیرفا

بیچاره صنعتگر و تولیدکننده و کارفرما در ایران – چقدر پول برای کیفیت پایین از دست می دهید؟  چرا منابع سازمان را نمی توان نو به نو ، نوسازی کرد – شروع کمپین هزینه های کیفیت