ISO31000:2018

مدیریت ریسک – دستورالعمل ها

ISO31000

خلاصه

ISO 31000: 2018 دستورالعمل هایی را در مورد مدیریت ریسک سازمان ها ارائه می دهد. کاربرد این دستورالعمل ها را می توان برای هر سازمان و زمینه آن سفارشی کرد.

ISO 31000: 2018 یک رویکرد مشترک برای مدیریت هر نوع ریسک ارائه می دهد و مختص صنعت یا بخش خاص نیست.

ISO 31000: 2018 می تواند در طول عمر سازمان مورد استفاده قرار گیرد و می تواند در هر فعالیتی از جمله تصمیم گیری در تمام سطوح اعمال شود.

اطلاعات کلی

وضعیت : منتشر شده                                                              تاریخ انتشار : بهمن 1396

نسخه ویرایش : 02                                                                 تعداد صفحات : 29

کمیته فنی : ISO/TC 262 Risk management

دانلود

چرخه عمر

قدیم

ISO31000:2009
منقضی شده

جدید

ISO31000:2018
منتشر شده

خدمات