استاندارد ISO27001
گواهینامه استاندارد ایزو

استاندارد ISO27001

(سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)

مشاوره اخذ استاندارد ISO27001 و پیاده سازی آن در سازمان با ایجاد زیرساخت های امنیتی اطلاعات در برابر خطرات از دست دادن ، آسیب یا هرگونه تهدید دیگر ، اطمینان می دهد که سازمان شما دارایی های اطلاعاتی تان را ایمن و غیر قابل نفوذ نگه می دارد.

در اقتصاد اطلاعات امروز ، به احتمال زیاد بسیاری از مهمترین دارایی های سازمان شما به شکل دیجیتالی هستند. متأسفانه ، راحتی دنیای دیجیتال با جنبه ای تاریک همراه است: خطرات امنیتی سایبری که هموار یک تیتر ثابت در اخبار است. از آنجا که این دارایی ها با ارزش و بالقوه آسیب پذیر هستند ، شما باید برای محافظت از آنها تلاش کنید.

شرکت هایی که گواهینامه استاندارد ایزو 27001 را به دست می آورند ، تأیید می کنند که امنیت اطلاعات مالی ، مالکیت معنوی ، جزئیات کارمندان ، دارایی ها یا اطلاعاتی که از اشخاص ثالث به آنها سپرده شده است با موفقیت مدیریت و به طور مداوم مطابق با بهترین رویکرد ها و چارچوب ها بهبود می یابند.

استاندارد ایزو 27001 رسماً یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را مشخص می کند ، مجموعه ای از فعالیت های مربوط به مدیریت خطرات اطلاعات (در استاندارد به نام “خطرات امنیت اطلاعات” اشاره شده است .)

 ISMS یک چارچوب مدیریتی فراگیر است که از طریق آن سازمان ، خطرات اطلاعاتی خود را شناسایی ، تحلیل و بررسی می کند.

ISMS  اطمینان می دهد که تنظیمات امنیتی به گونه ای تنظیم شده است که بتواند با تغییر در تهدیدات امنیتی ، آسیب پذیری ها و تأثیرات تجاری همراه باشد.

این استاندارد شامل کلیه سازمانها (به عنوان مثال شرکتهای تجاری ، سازمانهای دولتی ، غیرانتفاعی) ، در هر اندازه ای (از مشاغل خرد تا چند ملیتی بزرگ) و کلیه صنایع یا بازارها (به عنوان مثال خرده فروشی ، بانکی ، دفاعی ، مراقبت های بهداشتی ، آموزش و دولت) می باشد.

مبانی امنیت اطلاعات

بیشتر مردم امنیت اطلاعات را یک مسئله فناوری می دانند. آنها معتقدند که هرگونه ارتباط با امنیت داده ها یا محافظت از رایانه در برابر تهدیدات ، موضوعی است که فقط متخصصان فن آوری – و به ویژه متخصصان امنیت رایانه – با آن سروکار دارند.

در یک سازمان ، تصمیمات مربوط به امنیت اطلاعات باید توسط مدیریت گرفته شود ، نه تیم فناوری اطلاعات – اینها مدیران ارشد هستند که در نهایت با ریسک های تجاری مرتبط هستند. ISMS به طور خاص می پذیرد که مسئولیت تصمیم گیری باید با مدیریت ارشد باشد  و ISMS باید انتخاب های آن ها را منعکس کند و شواهدی از اثربخشی اجرای برنامه ارائه دهد.

یک ISMS سازگار با استاندارد ISO27001 به شما کمک می کند تا از داده های سازمان خود محافظت کنید ، همچنین الزامات حقوقی و قانونی را برآورده کنید.

هر دو نوع الزام ذکر شده اجرای استاندارد ISO27001 را به عنوان یک تصمیم محتاطانه از نظر اقتصادی در نظر می گیرند. با این وجود ، صرفاً اجرای ISMS ، ارزش بازاری متفاوتی را که دستیابی به گواهینامه استاندارد ISO27001 حاصل می کند ارائه نمی دهد.

ساختار استاندارد ISO27001

بند۴: بستر سازمان

درک سازمان و بستر آن

درک نیاز ها و انتظارات ذی نفعان

تعیین دامنه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

بند۵: رهبری

رهبری و مسئولیت ها

تاسیسات

نقش های سازمانی، مسئولیت ها و اختیارات

 

بند۶: برنامه ریزی

اقدام برای شناسایی ریسک ها و فرصت ها

ماموریت های امنیت اطلاعات و برنامه ها برای دستیابی به آن ها

بند۷: پشتیبانی

منابع

شایستگی

آگاهی

ارتباطات

اطلاعات مستند

بند۸: عملیات

برنامه ریزی و کنترل عملیات

ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات

تهدید های امنیت اطلاعات

بند۹: ارزیابی عملکرد

نظارت ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی

ممیزی داخلی

بازنگری مدیریت

بند۱۰: بهبود

عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی

بهبود مستمر

مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو 27001

برای سازمان:

امنیت فیزیکی تجهیزات و محیطی را در تمام مراحل مدیریت فراهم می کند

مزیت رقابتی را برای شما فراهم می کند

به دلیل وجود حوادث ، با به حداقل رساندن تهدید ، هزینه ها را کاهش می دهد

انطباق با الزامات مشتری ، نظارتی و قانونی یا سایر موارد را نشان می دهد

زمینه های مسئولیت پذیری در سازمان را تعیین می کند

یک رابطه مثبت بین کارمندان ، مشتریان ، تأمین کنندگان و ذینفعان برقرار می شود

ادغام عملیات های تجاری و امنیت اطلاعات

تراز امنیت اطلاعات با اهداف سازمان

برای مشتریان:

مالکیت معنوی و اطلاعات ارزشمند مشتریان را ایمن نگه می دارد

اطمینان و اطمینان مشتریان و ذینفعان در مورد نحوه مدیریت ریسک را فراهم می کند

تبادل اطلاعات را تضمین می کند

به مشتریان اطمینان می دهد که شما به تعهدات قانونی خود عمل می کنید

رضایت از ارائه خدمات ومحصولات خود را افزایش می دهید

مراحل پیاده سازی استاندارد ISO27001

گام اول: فرهنگ‌­سازی و کسب اطلاعات  مورد نیاز

گام دوم: شناسایی و بررسی وضعیت حل حاضر سیستم و تحلیل کمبود ها

گام سوم: برنامه ریزی و طراحی و تطبیق ISMS در پیرامون سازمان

برنامه ریزی و اجرای سرویس‌های مورد نیاز ، فرآيند­ها و ارزش های سازماني در دامنه کاربرد

بازنگری چگونگی ارزیابی ریسک های ارزش و دارایی‌ها

بررسی و انتخاب کنترل­‌هايی برای استاندارد ISO 27001 براي سیستم یا سازمان

گام چهارم : پیاده‌سازی و اجرای ISMS در حیطه موضوع قرارداد

گام پنجم : ممیزی داخلی، پایش و بهبود ISMS در حیطه موضوع قرارداد

گام ششم : ممیزی اصلی توسط شرکت‌های Certification Body

اهمیت اخذ استاندارد ISO27001

در حال حاضر داده ها و اطلاعات در سیستم هر سازمان تبدیل به یک دارایی با ارزش شده است و به همین میزان تهدید ها و ریسک های موجود دربرابر داده ها روز به روز افزایش می یابد.

یکی از بهترین سیستم ها برای به حداقل رساندن این مخاطرات پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است که بر اساس ایزو 27001 پیاده سازی شود.

استاندارد های مرتبط با استاندارد ایزو 27001

استاندارد ایزو 27001 با استاندارد های ISO/IEC 27002:2013  (استاندارد فناوری اطلاعات – تکنیک امنیتی)

استاندارد ملی ایران شماره 27003 : فناوری اطلاعات ، فنون امنیتی- راهنمای اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

استاندارد ملی ایران شماره 27004 : فناوری اطلاعات ، فنون امنیتی- مدیریت امنیت اطلاعات – سنجش

استاندارد ملی ایران شماره 27005 : فناوری اطلاعات ، فنون امنیتی- مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات

استاندارد ملی ایران شماره  14560 : مدیریت مخاطرات – تکنیک های ارزیابی مخاطرات

با توجه به مزایای پیاده سازی این استاندارد که در بالا اشاره شد، مانند: امنیت فیزیکی تجهیزات و محیطی ، ایجاد مزیت رقابتی ،ادغام عملیات های تجاری و امنیت اطلاعات و … تیم مدیرفا شما را به پیاده سازی و اخذ استاندارد ISO27001 توصیه می کند.