ISO-45001-پیاده-سازی

استاندارد ایزو 45001

پیاده سازی استاندارد ایزو 45001

 پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی  OH&S را مشخص می کند و راهنمایی ها و الزاماتی را در مورد استفاده از آن ارائه می دهد . پیاده سازی این راهنمایی ها و الزامات بدون همراهی یک تیم مشاوره زبده و کارامد بسیار زمانبر و دشوار می باشد. این الزامات سازمان ها را قادر سازد با جلوگیری از صدمات ناشی از کار و سلامتی و همچنین با بهبود پیشگیرانه ، محل های کار ایمن و سالم را فراهم کنند. گواهینامه استاندارد ایزو45001  برای هر سازمانی که مایل به ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت OH&S برای بهبود بهداشت و ایمنی شغلی  می باشد لازم است.

نکاتی قبل از پیاده سازی ایزو 45001

تعهد و پشتیبانی از مدیریت ارشد را بدست آورید.

مشارکت کل سازمان در امر پیاده سازی

سیستم های موجود خود را با الزامات ایزو 45001 مقایسه کنید.

تشکیل یک تیم اجرایی

نقش ها ، مسئولیت ها و بازه های زمانی را تهیه و به اشتراک بگذارید (تهیه گانت چارت )

5 مرحله برای تهیه یک برنامه ایمنی موثر در محیط کار

مرحله 1: تعهد شرکت نسبت به ایمنی در محل کار را نشان دهید.

مرحله 2: خطرات محل کار را ارزیابی کنید.

مرحله 3: ایجاد یک پروتکل مکتوب برای کارمندان.

مرحله 4: بر آموزش کارمندان تأکید کنید.

مرحله 5: پیاده سازی و ارزیابی

پیاده سازی ایزو 45001

بررسی میزان تطابق سازمان با استاندارد : بررسی میزان تطابق سازمان با استاندارد و ایجاد یک برنامه توسعه برای هماهنگ کردن الزامات استاندارد ایزو 45001 با ساختار سازمانی جدید.

نیازها و انتظارات ذینفعان : ذینفعان داخلی و خارجی و تأثیر آنها بر سازمان را تعیین نموده ونیازها و انتظارات انها را شناسایی نمایید..

ارزیابی ریسک و فرصت : یک فرایند ارزیابی ریسک و فرصت ایجاد نمایید تا اولویت بندی نحوه رسیدگی به مسائل OHS را تعیین کنید.

مدیریت تغییر : ایجاد یک فرآیند تغییر برای اطمینان از این که سازمان در صورت وقوع تغییر در تجهیزات ، فرایندها ، محصولات ، پرسنل و غیره ، سطح قابل قبولی از ریسک را حفظ کرده و از دستیابی به اهداف تغییر اطمینان می دهد.

مشارکت پیمانکاران : افزایش تعامل با پیمانکاران سازمان برای تقویت اقدامات مدیریت OH&S ارزیابی کنید که چگونه چنین تعامل می تواند در پرداختن به موضوع تدارکات در استاندارد جدید کمک کند.

ارزیابی عملکرد : سیاست ها و شیوه های داخلی را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که مدیریت ارشد موظف است حمایت چشمگیر از OHSMS نشان دهد ، و مسئولیت ، پاسخگویی و اقتدار را برای اطمینان از موفقیت خود به عهده می گیرد. این آزمون همچنین باید اطمینان حاصل شود که اهداف OHSMS در استراتژی سازمانی و فرآیندهای تصمیم گیری گنجانیده شده است.

مزایای پیاده سازی ایزو 45001

مزیت پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 را می توان از دو طریق ارزیابی کرد :

1. مزیت رقابتی را از طریق:

به حداقل رساندن خطرات تأخیر در تولید

فراهم کردن یک محیط امن برای انجام کار

تعهد سازمان مبنی بر حفظ یک سیاست مؤثر در زمینه بهداشت و سلامت

مزایای دیگر باعث می شود تا سازمان شما کارآمدتر باشد ، بتواند الزامات قانونی خود را برآورده سازد و با تبدیل محل کار به محیطی ایمن تر برای کار در بهبود روحیه کارکنان کمک کند.

مزایای سازمانی:

بهبود شهرت و افزایش فرصت های شما برای دستیابی به مشاغل جدید

به حداقل رساندن خطرات ناشی از خرابی در اثر تصادفات

تعهد خود را برای انجام تعهدات قانونی نشان می دهد

صرفه جویی در هزینه ممکن از حق بیمه مسئولیت عمومی

رعایت الزامات قانونی

تهیه یک سیستم مستحکم برای حفظ و ارتقاء مداوم سلامت و ایمنی

نتیجه گیری :

ایزو 45001 صرف نظر از اندازه ، نوع و فعالیت های آن برای هر سازمان قابل اجرا است. این امر در مورد خطرات OH&S تحت کنترل سازمان با در نظر گرفتن عواملی مانند زمینه ای که سازمان در آن فعالیت می کند و نیازها و انتظارات کارگران و سایر علاقه مندان قابل استفاده است.

ایزو 45001 معیارهای خاصی را برای عملکرد OH&S بیان نمی کند ، و همچنین در مورد طراحی سیستم مدیریت OH&S تجویز نمی شود.

ایزو 45001 یک سازمان از طریق سیستم مدیریت OH&S خود را قادر می سازد جنبه های دیگر بهداشت و ایمنی ، مانند سلامتی / رفاه کارگران را ادغام کند.

ایزو45001  فراتر از خطرات برای کارگران و سایر طرفهای ذیربط ، مواردی مانند ایمنی محصول ، خسارت در اموال یا اثرات زیست محیطی را برطرف نمی کند

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *