گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 بدان معنی است که شما تمامی الزامات استاندارد ایزو 45001 را در حدقابل قبول پیاده سازی کرده اید. اخذ استاندارد با همراهی یک تیم مشاوره مجرب می تواند کسب و کار شما را در این امر اموزش و یاری دهد. پیگیری صدور گواهینامه ISO 45001 راهی برای نشان دادن تعهد سازمان به سلامت و رفاه کارکنان و بهبود مستمر ایمنی می باشد.

ایزو 45001 یک استاندارد بین المللی است که الزامات سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی را مشخص می کند. این چارچوبی را برای سازمانها فراهم می کند تا چالش ها و فرصت ها را برای کمک به جلوگیری از بیماری ها و جراحات کارگران مدیریت کنند.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو 45001

هنگامی که شما یک سیستم مدیریت ISO 45001 را در برنامه کاری خود دارید ، صدور گواهینامه کاملاً ساده است. اگر می خواهید گواهینامه اخذ نمایید ، باید با یک شرکت معتبر گواهینامه دهنده صحبت نمایید. در اینجا مراحل اساسی برای صدور گواهینامه به ISO 45001 آورده شده است:

سیستم مدیریت ایزو 45001 توسعه و پیاده سازی کنید

ممیزی را با یک شرکت معتبر گواهینامه دهنده برنامه ریزی کنید

ممیز شخص ثالث الزامات و نحوه پیاده سازی استاندارد را بررسی خواهد کرد

در صورت لزوم ، اقدامات اصلاحی برای عدم انطباق در ممیزی را برطرف نمایید

پس از تحقق همه شرایط ، گواهی ایزو 45001 دریافت خواهید کرد

بسیاری از سازمان ها جهت پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 از یک تیم مشاور متخصص استفاده می کنند. فایده این رویکرد این است که شما یک مشاور قابل اعتماد خواهید داشت که الزامات و نحوه پیاده سازی استاندارد را می داند و در این امر شما را یاری می نماید.

ویژگی ایزو 45001

ویژگی اصلی ISO 45001 این است که مهم نیست سازمان در چه اندازه ای باشد ، اما برای کمک به همه افراد طراحی شده است. هدف ایزو 45001 کاهش آسیب ها و بیماری های محیط کار در سطح جهان است و شرکت هایی از هر اندازه می توانند از رویکرد پیشرو که در ISO 45001 بیان شده استفاده کنند.

مزایای صدور گواهینامه ISO 45001 برای سازمان :

از بین رفتن یا به حداقل رسیدن خطرات

یک محیط کار سالم تر و ایمن ترگواهینامه ایزو 45001

ایجاد اعتماد به نفس در سازمان

کاهش خطرات خرابی را از طریق حوادث در محل

کاهش شکایات مشتریان

بهبود کیفیت و خدمات

تضمین مقررات قانونی و نظارتی

کاهش احتمال پیگرد قانونی و جریمه ها

درگیری کارمندان در ایمنی محیط زیست

روشها و فرآیندهای مؤثر جدید را ارتقا می بخشد

اعتماد به نفس ذینفعان را با استاندارد معتبر بین المللی افزایش می دهد

نتایج صدور گواهینامه 45001

ایزو 45001 به یک سازمان برای دستیابی به نتایج مورد نظر از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست کمک می کند. مطابق با سیاست سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست سازمان ، نتایج در نظر گرفته شده از یک سیستم مدیریت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست شامل:

الف) بهبود مداوم عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست

ب) تحقق الزامات قانونی و سایر الزامات؛

ج) دستیابی به اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست

نتیجه گیری:

در کل ، صدور گواهینامه ایزو 45001 می تواند سازمان شما را در دستیابی به استاندارد حتی بالاتر از عملکرد ایمنی یاری کند. ایزو استانداردی را تدوین کرده است که به سازمانها در بهبود ایمنی کارکنان ، کاهش خطرات در محل کار و ایجاد شرایط کار بهتر ، ایمن تر در سراسر جهان کمک می کند .

ایا تا به حال اقدام به گرفتن گواهینامه ایزو 45001 کرده اید؟ با چه مشکلاتی مواجه بودید؟ تجربیات خود را با گروه مشاوران مدیرفا در میان بگذارید.

تماس با مشاورین مدیرفا

استاندارد ایزو 45001 برای کاهش عوامل موثر در ایجاد آسیب های جبران ناپذیر در کارمندان و مشاغل ایجاد شده است. الزامات آن نتیجه تلاش فراوان کمیته ای از کارشناسان مدیریت بهداشت و ایمنی است که از نزدیک، بسیاری از رویکردهای دیگر در مورد مدیریت سیستم – از جمله ایزو 9001 و ایزو 14001 را مورد بررسی قرار داده اند. علاوه بر این ، ISO 45001 برای دستیابی به بهداشت حرفه ای طراحی شده است و همچنین استانداردهای ایمنی مانند OHSAS 18001 و همچنین استانداردهای کار ، کنوانسیون ها و دستورالعمل های ایمنی سازمان بین المللی کار را شامل میشود.