طراحی آزمایشات (DOE)

طراحی آزمایشات

طراحی آزمایشات

شناخت دقیق فرایند های تولید در سازمان یا ارائه خدمت در سازمان شما میسر نمی شود مگر با مشاهده.

این که بدانید فرایند شما چه پتانسیلی برای بهبود دارد مستلزم شناسایی درست عوامل ، میزان تاثیر هر عامل و سطحی که برای آن عامل تعیین می کنید می باشد.

تولید با کیفیت ، هزینه کمتر

در شرایط حال حاضر کشور با توجه به تحریم های اعمال شده تولید کنندگانی که مواد اولیه خارجی مصرف میکردند به بازار داخل روی آورده اما به علت بهینه نبودن فرابند های تامین کنندگان داخلی ، این سازمان قادر به ارائه مواد اولیه با کیفیت نیستند اگر هم باشند هزینه ی گزافی را از مشتران خود دریافت میکنند.

اینکه کیفیت محصولات پایین است یا هزینه های تولید بالاست همه و همه به علت وجود یک عامل در فرایند است. پراکندگی ، پراکندگی باعث کاهش کیفیت و در نتیجه افزایش هزینه های تولید ، بالا رفتن قیمت تمام شده و نارضایتی مشتری می شود.

طراحی آزمایشات به زبان ساده

فرض کنید فرایند شما یک فرمول ریاضی باشد. برای حداکثر کردن آن متغیر های مثبت را تا حد امکان افزایش و متغیر های منفی را تا حد امکان کاهش میدهید. یا برای حداقل کردن آن بر عکس عمل میکنید.

خروجی طراحی آزمایشات دقیقا همین کار را برای شما انجام میدهد. ابتدا با شناسایی عوامل مهم فراین متغر های فرمول را پیدا کرده و با در نظر گرفتن تاثیرشان بر نتایج فرمول ریاضی فرایند را برای شما به ارمغان میاورد حال با داشتن این فرمول رسیدن به بهبنه ترین حالت کار آسانی است.

مطالعات طراحی آزمایشات با در نظر گرفتن عوامل موثر فرایند برای فرایند آزمایشاتی را طراحی میکند که با انجام آنها و تجزیه و تحلیل آماری می توانید فرمول ریاضی فرایند خود را کشف کنید و با توجه به آن میزان مقادیر بهینه فراین خد را تعیین کنید ، بطوریکه پراکندگی در آن به حداقل برسد.

هدف طراحی ازمایشات

هدف اصلی مطالعات طراحی ازمایشات دستیابی به بهینه ترین حالت فرایند و حداقل کردن میزان پراکندگی فراین یا به عبارتی دیگر افزایش کیفیت خروجی ها می باشد.

با توجه به این که در ایران متخصصان این حوزه انگشت شمار هستند هر مشاور و شرکتی قابل اطمینان نبوده و در صورت قابل اعتماد بودن به خدمت گرفتن مشاور هزینه‌ی گزافی دارد.

گروه مهندسین مشاور نور (مدیرفا) با همکاری خانه صنایع آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای با بهترین کیفیت و مطلوب ترین هزینه برای شما و سازمان محترمتان می باشد.

 

پیاده سازی

اگر تا بحال سیستم های مهندسی کیفیت را در سازمان خود اجرا نکرده اید اولین و بهترین پیشنهاد ما برای شما آموزش و پیاده سازی طراحی آزمایشات (DOE) است.