قرارگاه اطلاعات مدیریت در بحران COVID19

قرارگاه اطلاعات مدیریت در بحران COVID 19 مدیرفا درنظر دارد با توجه به نیاز بارز مدیران و صاحبین کسب و کار محترم به اطلاعات دقیق و به روز مدیریتی در مقابله با بحران و مدیریت بحران کرونا به صورت نو به نو کلیه آموزش ها و اطلاعات مورد نیاز شما را به صورت پیوسته در این صفحه قرار دهد تا همه مدیران محترم بتوانند در جهت تاب آوری سازمان خود از آنها استفاده نمایند. لذا ین صفحه و صفحات داخلی آن به صورت مداوم به روز خواهد شد و اطلاعات نو به نو از معتبر ترین سازمانهای مشاور مدیریت دنیا برای استفاده آماده خواهد شد.


مدیریت در بحران کرونا

با توجه به شیوع ویروس covid 19 در جهان و کشور عزیزمان قطعا شرایط فوق العاده ای برای انواع کسب و کارها و انواع سازمان در سال 99 قابل پیش بینی است که متاسفانه به دلیل ناشناخته بودن این ویروس موقعیت به سمت عدم قطعیت بزرگی پیش رفته است که میتواند بزرگترین بحران در جهان بعد از جنگ جهانی دوم لقب بگیرد. در شرایط کنونی سازمانهای مختلف استراتژی های مختلفی را بر میگزینند که انتخاب نوع استراتژی آنها با توجه به منابع ، محدودیت ها و نوع تفکر و سیستم آنها در  قبل بحران  می باشد.

چیزی که واضح است این است که سال 99 کاملا سال متفاوتی نسبت به سالهای قبل  و بعد آن خواهد بود و برنامه ریزی های انجام شده برای امسال در سازمانها تا حد زیادی میبایست دستخوش تغییرات بزرگی گردند. بحران covid 19 تغییرات بزرگی در شرایط کسب و کار ها ، تقاضا و زنجیره تامین به وجود آورده است که این موضوع مدیران و رهبران سازمان را مجبور میکند تا برای تاب آوری بهتر سازمان در این بحران اقدام به برنامه ریزی مجدد سازمانی نمایند.این یک توصیه یا پیشنهاد نیست ، به نظر مشاوران مدیریت مدیرفا با توجه به بحران کرونا و ماه رمضان و خرداد ماه سال جاری این یک موضوع الزامی برای بقا و تاب آوری سازمان است.

این برنامه ریزی حداقل برای موارد ذیل خواهد بود اما محدود به آنها نیست.

1- برنامه ریزی استرتژیک

با توجه به تغییرات عمده در محیط های داخلی و خارجی هر سازمان و همچنین تغییرات بزرگ سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و …. برنامه استراتژیک و جهت گیری استراتژیک سازمان در سال 99 نسبت به پیش بینی های قبلی دستخوش تغییر خواهد بود.

2- برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید یا ارائه خدمات در هر سازمان تابعی از میزان سفارشات و یا پیش بینی میزان سفارشات است که بدون شک در شرایط حاضر سفارشات از هیچ تابعی مشابه به قبل پیروی نخواهند کرد لذا سیاست ها و استراتژی های دیگری برای آن نیاز است لذا برنامه تولید را بازنگری نمایید.

3- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

4- برنامه منابع انسانی

5- برنامه تامین

6- برنامه سفارشات و فروش

7- برنامه جریان نقدینگی

بدون شک بازنگری 7 برنامه فوق الذکر مهمترین موضوع در تاب آوری سازمان در بحران پیش رو می باشد.

تاب آوری به زبان ساده به معنای این است که پس از یک بحران و یا collapse سازمان بتواند به کسب و کار خود ادامه دهد و همچنین بتواند استراتژی ها و اهدف سازمانی خود را پیگیری نماید. البته باید سازمانها را بر اساس تاثیر بحران کرونا به پنج دسته ذیل تقسیم نماییم.

  • سازمانهایی که در مواجهه با این بحران بیش از 95% بازار خود را از دست داده اند مثل شرکت های گردشگری ، ایرلاین ها ،
  • سازمانهایی که بیش از نیمی از بازار خود را از دست داده اند مانند رستوران ها ، کسب و کارهای مرتبط به پوشاک ، آموزشگاهها ،
  • سازمانهایی که کمتر از نیمی از بازار خود را ازدست داده اند مانند کلیه کسب و کارهای زنجیره تولید مواد غذایی
  • سازمانهایی که بحران کرونا با توجه به ماهیت شغلی آنها تاثیر زیادی بر بازارآنها نداشته است.
  • سازمانهایی که با شیوع ویروس و بحران کرونا میزان تقاضا و میزان سهم بازارشان افزایش پیدا کرده است مانند کلیه فعالین زنجیره تولید دارو و مواد و ملزومات ضدعفونی و بهداشتی و برخی ز کسب و کارهای اینترنتی
    ……………..
    تکمیل می گردد.
مشتریان و کارمندان به همدلی شما نیاز دارند
با ویروس کرونا ، چگونه از راه دور چابک بمانید
فراتر از ویروس کونا
کرونا ویروس
ویروس کرونا و یک بازسازی عظیم
رهبری در بحران کرونا
بعد از بحران کرونا
کرونا در فرهنگ سازمانی
افزایش چابکی کسب و کار