جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

مدیریت فرایند کسب و کار

مدیریت فرایند یا مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) یک نظم سازمانی است که ابزارها و منابع را برای تجزیه و تحلیل ، تعریف ، بهینه سازی ، نظارت و کنترل فرآیندهای تجاری و اندازه گیری و هدایت عملکرد بهتر فرآیندهای تجاری وابسته فراهم می کند.