جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

استراتژی یکپارچه عمودی رو به عقب

قسمت اول تعریف استراتژی های فرد ار دیوید دسته اول استراتژی ها : استراتژی یکپارچه نوع اول : یکپارچه عمودی رو به پایین ، رو به عقب یا عقبگرد در این نوع استراتژی سازمان درتلاش است که با یک سری از فعالیت ها مانند خرید کل یا مقداری از سهام و یا راه اندازی مجدد […]