پیاده سازی استاندارد

تحلیل کسب و کار

استاندارد BABOK یک مدل بین المللی برای تجزیه و تحلیل کسب و کار و یا همان عارضه یابی سازمان می باشد. BABOK با ارائه 6 حوزه دانشی و 5 منظر اساسی تجزیه و تحلیل کسب و کار را مقدور می سازد و با تعریف نیازها و پیشنهاد راه حل هایی که ارزش نهایی را به ذینفعان می رساند ، تغییر در یک سازمان  را امکان پذیر می کند تا نیازها و منطق تغییر را بیان کند ، و راه حل هایی را طراحی کند که بتواند برای سازمان ارزش آفرین باشد.

نحوه انجام تجزیه و تحلیل کسب و کار بسته به نوع سازمان ، نوع فعالیت ها و فرایند ها و اندازه آن متفاوت است.

ابتکارات اتخاذ شده جهت تجزیه و تحلیل کسب و کار ممکن است استراتژیک ، تاکتیکی یا عملیاتی باشد. تجزیه و تحلیل کسب و کار ممکن است در قالب یک پروژه یا در طول تکامل شرکت یا به صورت بهبود مستمر انجام شود. تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند برای درک وضعیت فعلی ، تعریف وضعیت آینده و تعیین فعالیتهای لازم برای انتقال از حالت فعلی به حالت آینده مورد استفاده قرار گیرد.

استاندارد BABOK چیست؟

استاندارد BABOK مجموعه گرد آوری شده از دیدگاه ها ، حوزه های دانشی و ابزارهاست که به منظور توسعه تحلیل کسب و کار توسط سازمان IIBA تهیه شده است. موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار در سال 2003 در جهت حمایت و توسعه در حوزه تحلیل کسب و کار ها و مشاغل در کانادا فعالیت می نماید.

دیدگاه های استاندارد BABOK

تجزیه و تحلیل کسب و کار را می توان از دیدگاه های مختلفی (اصطلاحا Perspective) انجام داد. راهنمای BABOK چندین مورد از این دیدگاه ها را توصیف می کند:

چابکی (AGILE)

هوش تجاری (BUSINESS INTELIGENCE)

فناوری اطلاعات (INFORMATION TECHNOLOGY)

معماری کسب و کار (BUSINESS ARCHITECTURE)

مدیریت فرآیند کسب و کار (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT)

یک دیدگاه را می توان به عنوان عدسی در نظر گرفت که از طریق آن پزشک معالج (تحلیلگر کسب و کار) تجزیه و تحلیل کسب و کار فعالیت های کاری سازمان را بر اساس شرایط فعلی مشاهده می کند. اید در نظر داشت که ممکن است یک یا چند دیدگاه برای یک ابتکار عمل برگزیده شوند ، و چشم اندازهای بیان شده در راهنمای استاندارد BABOK  نشان دهنده همه زمینه های تجزیه و تحلیل کسب و کار یا مجموعه کامل رشته های تجزیه و تحلیل کسب و کار نیست.

چه کسانی تحلیل کسب و کار را انجام می دهند؟

اما برای استقرار BABOK و پیاده سازی BABOK سازمان به یک تحلیلگر کسب و کار نیاز دارد. جهت انجام تحلیل کسب و کار….

مشاوره استقرار استاندارد BABOK

همانطور که ملاحظه فرمودید بسیاری از حوزه های دانشی، تکنیک ها و ابزار های مطرح شده به سادگی قابل یادگیری نمی باشند و نیازمند کسب تجربه در جاری سازی آنها می باشد نه صرفا آموزش های آکادمیک. گروه مشاورین مدیریت نور (مدیرفا) مفتخر است اعلام دارد که با اندوخته ای گرانبها از سال 87 تا منون در پیاده سازی انواع استادارد های سیستمی مدیریتی در سازمان های پیشگام ایران عزیزمان آماده همسفری با شما مدیران گرامی در مسیر دستیابی سازمان محترمتان به تعالی می باشد.