نگهداری و تعمیرات بهرور فراگیر
پیاده سازی استاندارد

پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

قطعا تجهیزات تولیدی یک واحد صنعتی ، از مراکز تمرکز سرمایه مدیران و سرمایه گذاران سازمان می باشد و فلسفه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر بر این دارایی های با ارزش تاکید دارد. قطعا هر مدیرعاملی مشتاق آن است که بتواند از حداکثر ظرفیت تولیدی سازمان استفاده کند تا بتواند تیراژ تولید خود را به حداکثر برساند.

اما محدودیت های بسیاری در دستیابی به این هدف وجود دارد :

استهلاک تجهیزات چقدر خواهد بود؟

آیا کیفیت محصولات تولیدی در چنین حالتی حفظ می گردد؟

آیا تجهیزات قادر به پاسخگویی در چنین شرایط هستند؟

در شرایط فعلی کشور با توجه به تحریم های موجود و هزینه های گزاف خرید قطعات بیش از پیش میبایست نسبت به وضعیت تجهیزات سازمان نگران بود. حتی در صورتی که مدیران هدفی برای دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید نداشته باشند میبایست توجه ویژه ای نسبت به نگهداری تجهیزات خود داشته باشند ، چرا که می تواند منجر به عقب ماندن تولید از برنامه فروش شود یا باعث فرسودگی بالای تجهیز شود و در نهایت به اسقاط شدن تجهیز بیانجامد.

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

 نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ، فرایندی است برای استفاده از ماشین آلات ، تجهیزات ، پرسنل و فرایند های پشتیبان برای نگهداری و بهبود یکپارچگی سیستم تولید و کیفیت .

بنا بر تحقیقات موسسه  Aberdeen Researchدر آپریل سال 2016 بطور میانگین در هر ساعت هزینه خواب در هر کسب و کار 260 هزار دلار می باشد و بنظر می رسد که ای عدد هر روز رو به افزایش می باشد. بطوریکه این مقدار در سال 2014 برابر با 164 هزار دلار بوده.

این آمار زمانی نگران کننده می شوند  که متوجه می شویم بسیاری از صنایع تولیدی اغلب فرایند های تولیدی خود را به واسطه ماشین آلات انجام می دهند و بطور مداوم این دستگاه ها مشغول به کار هستند.

بطور ساده نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ، فرایند درگیر کردن پرسنل و نیروی کار در نگهداری از تجهیزاتشان می باشد بطوریکه از تکنیک های افزایش بهره وری و نگهداری استفاده نمایند.

در واقع نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر در استفاده از کل ظرفیت تولید برای محصول با کیفیت متمرکز است ، که به معنی:

  • نخوابیدن خط تولید
  • نبود توقفات و کند کار کردن دستگاه ها
  • نبود محصول نامنطبق
  • رخ ندادن حوادث

از آنجا که هدف نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر بهبود بهبره وری به واسطه کاهش زمان های خئاب خط تولید است ، پیاده سازی یک برنامه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر می تواند بطور شگرفی بر روی کارایی کل تجهیزات (Overall Equipment Effectiveness) یا OEE داشته باشد.

برای دستیابی به چنین هدفی همیشه میبایست زمینه ای در خصوص نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه همواره پس ذهن پرسنل سازمان وجود داشته باشد.

پایه های نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 یکی از مهندسان ژاپنی به نام Seiichi Nakajima اقدام ارائه تعریف اولیه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر نمود و در ادامه کمپانی DENSO که از تامین کنددگان تویوتا این مدل را بسط داد.

این مدل بر پایه ریزی نظام آراستگی و 8 ستون دلالت دارد:

نظام آراستگی 5S : در این مدل اولین گام جهت اجرای نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر استقرار نظام آراستگی 5S می باشد که بدون آن مدل غیر قابل اجرا می شود ، چرا که تمامی پایه های نگهداری و تعمیرات جامع بر این پی ریزی استوار هستند.

نت خودگردان : به معنی ایجاد حصول اطمینان از آنکه اپراتور ها آنقدر آموزش دیده انده نگهداری های روتین را خود به خود انجام دهند.

بهبود مستمر: ایجاد تیم های کوچک و فعال برای افزایش بهبود کارایی تجهیزات بطور مداوم.

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده : مطالعه شاخص هایی مانند نرخ خرابی و تاریخ خرابی ها و … و ایجاد برنامه ای برای جلوگیری از خرابی ها با تعریف وظایف مشخص برای اعضای تیم فنی نگهداری و تعمیرات.

سیستم کیفیت : تمامی تلاش ها برای نگهداری و تعمیرات جامع به جهت حفظ و بهبود کیفیت انجام می پذیرد پس بدون حضور سیستم مدیریت کیفیت اثربخشی فرایند نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر زیر سوال می رود.

مدیریت اولیه تجهیزات : دریافت دانش علمی و درک کلی تجهیزات جهت بهبود طراحی تجهیزات را شامل می شود که می تواند برای بهبود یا استقرار تجهیز جدید به تامین کننده کمک کند که مطابق با خواست خبرگان تولید ، تجهیز طراحی گردد.

آموزش : کمبود دانش در خصوص تجهیزات می تواند برنامه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر را از خط خود خارج کند. بر همین اساس اپراتور ها میبایست نحوه انجام کار با تجهیز و مهارت های مورد نیاز در خصوص کار با تجهیز را بیاموزند.

ایمنی ، سلامت و محیط : نگهداری یک محیط ایمن برای کار کردن به معنی است که پرسنل بتوانند وظایف خود را در محیطی بدون ریسک انجام دهند.

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر اداری : یک برنامه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر خوب تا زمانی خوب است که همه اعضای فرایند به خوبی کار کنند. تعمیر و نگهداری کل تولید باید با پرداختن و از بین بردن مناطق اتلاف در عملکردهای اداری ، فراتر از سطح کارخانه باشد.

خدمات مدیرفا در حوزه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

بر اساس مفاهیم فوق الذکر گروه مشاورین مدیریت نور (مدیرفا) طی 9 فاز اقدام به پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر می نماید:

فاز اول: آموزش و استقرار نظام آراستگی

در این فاز همگام با استقرار نظام آراستگی آموزش های لازم در خصوص اجرای نظام ارائه می گردد.

گام 1 – از بین بردن آشفتگی در فضای کار

گام 2 – مشخص کردن محل قرار گیری هر تجهیز

گام 3 – پاکیزه کردن محیط کرد ن محیط کار و حفظ پاکیزگی

گام 4 – استاندارد سازی فرایند کار

گام 5 – حفظ وضعیت موجود و فرهنگ سازی

فاز دوم : اجرای نت خودگردان

برگزاری کلاس های آموزشی جهت واگذاری نگهداری های مبتنی بر وضعیت (Conditional Maintenance) به اپراتور های خط تولید و تهیه دستورالعمل های مناسب

فاز سوم : بهبود مستمر

ایجاد تیم های فنی و ارائه ی آموزش های لازم جهت ایجاد بهبود مستمر با تعریف شاخص های مناسب برای فرایند ها و تحلیل فرایند نگهداری و تعمیرات و پایش مستمر فرایند

فاز چهارم : نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

گام 1 – ایجاد سیستم جمع آوری داده های فرایند نت

گام 2 – جمع آوری داده های مربوط خرابی تجهیزات

گام 3 – تجزیه و تحلیل داده

گام 4 – محاسبه OEE تجهیزات

گام 5 – تحلیل و ریشه یابی خرابی ها

گام 6 – تهیه برنامه ها نت پیشگیرانه و بازنگری دستورالعمل ها نت خودگردان

همگام با اجرای این فاز آموزش های لازم برای اجرای این گام ارائه می گردد.

فاز پنجم : اجرای سیستم مدیریت کیفیت

تعریف مناسب سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ایزو 9001

فاز ششم : مدیریت اولیه تجهیزات

تعریف الزامات برای هر تجهیز توسط نیرو های کار و تیم فنی جهت بهبود تجهیز یا خرید تجهیز بر اساس الزامات مشخص شده.

ممکن است این فاز در زمان اجرای پروژه ممکن است بنا به شرایط و نظر مدیریت نادیده گرفته شود. اما آموزش های لازم ارائه می گردد.

فاز هفتم : آموزش

ارائه آموزش های لازم در خصوص نحوه انجام کار با تجهیزات تولید و تهیه دستورالعمل های کاری مورد نیاز

فاز هشتم : تعریف دستورالعمل های ایمنی و سلامت

گام 1 – شناسایی ریسک های ایمنی موجود در فرایند

گام 2 – ارزایابی ریسک

گام 3 – تعریف اقدامات لازم جهت کاهش ریسک

گام 4 – اجرای اقدامات

گام 5 – بازنگری دستورالعمل های کاری جهت حفظ ایمنی

فاز نهم : اجرای نت اداری

استقرار نظام آراستگی در محیط اداری و ستادی سازمان

در نهایت با استقرار این فرایند در سازمان گروه مشاورین مدیریت در پشتیبانی ، تحلیل و بازنگری سیستم مستقر شده در سازمان در خدمت سازمان خواهند بود.

استقرار TPM

در صورتی که فرایند مناسب جهت رسیدگی به تجهیزات و زیر ساخت های سازمان خود تعریف ننموده اید یا فرایند کنونی اثربخشی لازم را ندارد ، با شما در جهت بهبود فرایند های نگهداری و تعمیرات و استقرار سیستمی بهره ور و جامع در کنار شما هستیم.