زمان سنجی و کارسنجی

زمان سنجی و کارسنجی
مشاوره رایگان

با کارشناسان ما در مدیرفا تماس بگیرید تا مشاوره رایگان در زمینه زمان سنجی و کار سنجی دریافت نمایید.
02188764867 – 02188761795

مشاور ایزو

زمان سنجی و کار سنجی

مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟….
با ما تماس بگیرید
02188764867 – 02188761795

در جهت شناخت ظرفیت تولید یا ارائه خدمت سازمان خود و جهت برنامه ریزی جهت برآورده سازی تقاضای مشتریان قطعا مهمترین گام کار سنجی و زمان سنجی فعالیت های سازمان است.

تذکر مهم

مراقب سازمانهای بی مجوز و کلاه بردار باشید.
مطمئن باشید اگر سازمانی به شما گواهینامه ایزو بدون پیاده سازی در سازمان شما و انجام ممیزی می دهد حتما کلاه بردار است.