رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت سی و سه رادیو مدیرفا

اپیزود پایانی فصل اول رادیو مدیرفا
کمال تشکر از تک تک شما همراهان عزیز و گرامی

به زودی به لطف خدا و همراهی و نظرات گران بهای شما گران قدران فصل دوم بهتری تقدیم حضورتان خواهد شد.