نگهداری  تعمیرات بهره ور جامع (TPM)

نگهداری تعمیرات بهره ور جامع
مشاوره رایگان

با کارشناسان ما در مدیرفا تماس بگیرید تا مشاوره رایگان در زمینه پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع دریافت نمایید.
02188764867 – 02188761795

مشاور ایزو

نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع

مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟….
با ما تماس بگیرید
02188764867 – 02188761795

در صورتی که فرایند مناسب جهت رسیدگی به تجهیزات و زیر ساخت های سازمان خود تعریف ننموده اید یا فرایند کنونی اثربخشی لازم را ندارد ، با شما در جهت بهبود فرایند های نگهداری و تعمیرات و استقرار سیستمی بهره ور و جامع در کنار شما هستیم.

تذکر مهم

مراقب سازمانهای بی مجوز و کلاه بردار باشید.
مطمئن باشید اگر سازمانی به شما گواهینامه ایزو بدون پیاده سازی در سازمان شما و انجام ممیزی می دهد حتما کلاه بردار است.