قسمت اول رادیو مدیرفا
رادیو مدیران – رادیو مدیریت
چرا برنامه مدیرفا پخش می شود؟
حمایت صحیح از کارگر ایرانی باید باشد یا از کالای ایرانی؟
تعریف ماموریت ، چشم انداز و استراتژی

قسمت دوم رادیو مدیرفا
نیروی انسانی و جانشین پروری

دمینگ در ژاپن چه کرد؟
4 پارامتر اساسی هر کسب و کار چیست؟
پارامتر اساسی کسب و کار شما چیست؟

قسمت سوم مدیرفا

منابع انسانی
تئوری استیفن رابینز
رسمیت ، پیچیدگی ، تمرکز

قسمت چهارم مدیرفا

منابع انسانی

تئوری استیفن رابینز

نوسانات نرخ ارزبه نفع صنعت است یا ضرر صنعت؟

فرصت استفاده

قسمت پنجم مدیرفا

جدال مشتری و کارمند!
سازمانهای چند جغرافیا 
دیوید بکهام 
ثابت قدمی

قسمت ششم مدیرفا

درمان سازمان 
درمانگری سازمان 
استانداردهای خاص
استاندارد ایزو 9001

قسمت هفتم مدیرفا

قانون 30 – 70
سیستم مدیریت کیفیت
اتاق بازرگانی
آموزش مدیران

قسمت هشتم مدیرفا

حمایت از صنایع کوچک و متوسط
4 اصل برای اثر بخشی بیشتر سیستم در سازمان
وزیر جدید صنعت معدن تجارت
2 سوال مهم از دولت و مجلس

قسمت نهم مدیرفا

4 پارامتر مهم در مدیریت سازمان
کسب و کار جهانی بسازیم
نیروی انسانی

قسمت دهم راديو مديرفا
آیا مشتری برای سازمان مشتری می آورد؟

چه زمانی یک کسب و کار رشد میکند؟

قسمت یازدهم مدیرفا
جیم ران – اطراف من – 

مدیر موفق چگونه ذهنی دارد؟

قسمت دوازدهم مدیرفا

نيازهاي مشترك مديران و پرسنل ولی هر دو دست خالی
مشکل کار کجاست؟

قسمت سیزدهم مدیرفا

حتما گوش کنید – هوش سازمانی –

ارزش سازمانی و ارزش آفرینی

قسمت چهاردهم مدیرفا

حتما گوش کنید – هوش سازمانی –

سه راس مهم مثلث هوش سازمانی

قسمت پانزدهم مدیرفا

هوش سازمانی – ارزش آفرینی – منابع انسانی

قسمت شانزدهم مدیرفا

سال نو مبارک –

این دو فعالیت نیاز هر مدیری برای سال جدید است.

هر دو را همزمان انجام دهید.

قسمت هفدهم مدیرفا

2 قرار مهم دیگر بین مدیرفا و مدیران ایرانی
با این رویکرد سال 98 کسب و کارت را رشد بده

قسمت هجدهم مدیرفا

مولفه های مهم هوش سازمانی

چرا بازار روسیه و عراق از بین رفت؟

ثبات کیفیت

قسمت نوزدهم مدیرفا

امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

3 نکته مهم در تیم سازی ، حمایت دولت ،

بهبود فضای کسب و کار

قسمت بیستم مدیرفا

استارت آپ يا سازمان؟؟
ساخت كدام !؟
حمايت از كدام؟!
مزيت ها و معايب

قسمت بیست و یک مدیرفا

وظیفه همه ما اینه که از تولید حمایت کنیم. حمایت از تولید ایران و کارخانجات ایران یعنی حمایت از 80 میلیون ایرانی راهشم در این قسمت گفتم . حتما 2 بار حداقل گوش کنید حتی اگر تابحال مدیرفا گوش نگردید.

 

قسمت بیست و دو مدیرفا

بیچاره صنعتگر و تولیدکننده و کارفرما در ایران – چقدر پول برای کیفیت پایین از دست می دهید؟  چرا منابع سازمان را نمی توان نو به نو ، نوسازی کرد – شروع کمپین هزینه های کیفیت